Follow us
สาวมัคคุเทศน์ไทย (ขวา) และนักท่องเที่ยวชาวจีน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและรับเชื้อไวรัสโคโรนา ขณะเดินชมสถานที่ ใกล้พระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพฯ วันที่ 27 มกราคม 2563

ไทยพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่ เพิ่ม 6 ราย รวมพบในไทย 14 ราย

ล่าสุดวันนี้ จีนพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 4,409 ราย รองมาคือ ไทย และฮ่องกง

More News

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ