Follow us
พ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดปัตตานี ชูป้ายเรียกร้องให้เทศบาลเมืองปัตตานี ยุติคำสั่งให้พวกเขาย้ายออกจากตลาดพิธาน ก่อนเดินทางไปยื่นหนังสือขอการคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครอง จังหวัดยะลา วันที่ 18 มิถุนายน 2562

พ่อค้าแม่ค้าตลาดพิธาน ร้องศาลปกครองขอขายของต่อ

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี แจงต้องการปรับปรุงตลาด ให้ย้ายชั่วคราวเท่านั้น

More News

ชุมชนบ้านครัว มุ่งมั่นรักษามรดกผ้าไหมทอมือให้คงอยู่

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ