Follow us
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อ่านประกาศการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของโป๊ปฟรานซิส วันที่ 13 กันยายน 2562

โป๊ปฟรานซิส เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 20-23 พ.ย. 62

เตรียมประกอบพิธีมิสซา 2 ครั้ง และพบผู้นำศาสนาอื่นในไทย

More News

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ