Follow us
บ้านลอยน้ำที่ชายอเมริกันและภรรยาชาวไทย วางสมอในทะเลอันดามัน นอกเกาะภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองทัพเรือไทยเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

รองนายกฯ สั่งสอบที่พักกลางทะเลภูเก็ต

บริษัทผู้สร้างอ้าง ที่พักตั้งนอกน่านน้ำ และไม่กระทบอธิปไตยไทย

More News

การเลือกตั้งไทย: ผลเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ