Follow us
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำ พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา และกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (กลาง) และพระอรรถกิจโสภณ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ ออกจากกองปราบปรามอาชญากรรม หลังจากสอบปากคำ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

พระเถระ 5 รูป ถูกจับสึกเอี่ยวคดีทุจริตเงินวัด

ด้าน พุทธอิสระ โดนสึกด้วย ข้อหาอั้งยี่-ซ่องโจร ปล้นปืน ก่อนนอนเรือนจำ

More News

นักศึกษาแพทย์จัดพิธีขอบคุณ และบำเพ็ญกุศล “อาจารย์ใหญ่”

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ