เกี่ยวกับเบนาร์นิวส์

จรรยาบรรณนักข่าว

สิ่งสำคัญยิ่งในพันธกิจของเบนาร์นิวส์คือ การยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในมาตรฐานสูงสุดสำหรับการรายงานข่าว เบนาร์นิวส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของเรดิโอฟรีเอเชีย ได้รับงบประมาณประจำปีสนับสนุนจากสำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for Global Media - USAGM) แต่มีความเป็นเอกเทศอย่างเต็มที่จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเลือกข่าวที่จะรายงาน นักข่าวทุกคนของเบนาร์นิวส์ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพและตามหลักจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการรายงานข่าว โดยต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับเบนาร์นิวส์

เบนาร์นิวส์เป็นโครงการข่าวออนไลน์ ในเครือเรดิโอฟรีเอเชีย ซึ่งครอบคลุมการรายงานในห้าภาษา ได้แก่ เบงกาลี ไทย มาเลย์ อินโดนีเซีย และอังกฤษ ผู้สื่อข่าวและนักข่าวภาคสนามของเบนาร์นิวส์ ได้ทุ่มเทที่จะนำเสนอความจริงแก่ผู้อ่าน และยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เบนาร์นิวส์ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีจาก สำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for Global Media - USAGM)

ติดต่อเรา

เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและสอบถามเรื่องทั่วไป อีเมล inquiry@benarnews.org