Follow us

จังหวัดตากตรวจโควิดเชิงรุกกับประชาชนเกือบสามพันราย

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
ตากและปัตตานี
2020-09-09
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share
เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชน ที่โรงเรียนอิสลามศึกษา ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 8 กันยายน 2563
เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชน ที่โรงเรียนอิสลามศึกษา ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 8 กันยายน 2563
เบนาร์นิวส์

ในวันพุธนี้ ทางการไทยตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงป้องกันในประชาชนหลายพันคนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก หลังจากที่มีรายงานการระบาดของโรคโควิดเพิ่มมากขึ้นในประเทศเมียนมา ส่วนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้น ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศการเฝ้าระมัดระวังโรคในระดับสีเหลือง จากปกติที่เป็นระดับสีเขียว ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดต่อการที่มีบุคคลลักลอบข้ามแดนมาจากฝั่งมาเลเซียด้วย

นายแพทย์ ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวในวันนี้ว่า ในช่วงเวลานี้ พบแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านบริเวณพรมแดนธรรมชาติในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่า มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดน และยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และฝ่ายปกครอง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่ หากพบความผิดปกติ หรือคนแปลกหน้าในชุมชน และจะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสอบทันที

นอกจากนั้น ยังได้เตรียมพร้อมทางการแพทย์ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

"สธ. ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เร่งสำรวจอุปกรณ์ในการป้องกันโรคจากทุกโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ ชุดกาวน์, ชุด Cover all, หน้ากาก N-95, Shoe cover, Surgical hood, Long glove, Face shield, Surgical mask พบว่าอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวมีเพียงพอใช้ประมาณ 1-3 เดือน เพื่อเตรียมไว้ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และได้ขอการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันจากส่วนกลางสำรองไว้เพิ่มเติม หากเกิดการระบาดในพื้นที่" นพ.ภาณุมาศ กล่าว

นายธนิพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในการแถลงข่าวในวันนี้ว่า ได้ส่งเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด และเพิ่มมาตรการขัดขวางการลักลอบเข้าเมือง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ยังไม่มีมติอนุมัติให้แรงงานต่างชาติสามารถเข้าประเทศผ่านทางชายแดนได้ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไทยได้จับแรงงานจากประเทศเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาหางานทำได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ได้มีการตรวจหาโรคติดเชื้อ โดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน ในจังหวัดตาก พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้เข้ารับการตรวจฯ เข้าร่วมโครงการฯ

จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดทำโครงการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการเฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้ง ฝึกซ้อมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยดำเนินการในวันที่ 8 กันยายน 2563 คัดกรองจำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนอิสลามศึกษา และโรงเรียนบ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด และในวันที่ 9 กันยายน 2563 คัดกรองจำนวน 2 จุด ได้แก่ เรือนจำอำเภอแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยบริเวณชายแดน ชาวไทยมุสลิม อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจำ คนต่างด้าว อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จำนวน 2,800 คน

ตามตัวเลขของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศพม่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ 191 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 1,709 ราย ส่วนมาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 100 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 9,559 ราย

“มีความจำเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องเฝ้าระมัดระวังไม่ให้มีการติดเชื้อ” นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กล่าวในการแถลงข่าวในวันนี้

โรงพยาบาล มอ. - ชายแดนใต้ ยกระดับเฝ้าระวัง

ในวันเดียวกันนี้ นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศยกระดับแผนเหลืองการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเอง โดยการตั้งจุดคัดกรองผู้รับบริการทุกท่านที่บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยประตูฝั่งตึกผู้สูงอายุ ทางเข้าห้องตรวจกุมารเวชกรรม ห้องตรวจกายภาพ ห้องตรวจอายุรกรรม และห้องยาผู้ป่วยนอก จะถูกปิดตั้งแต่ 9 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้แจ้งประวัติการเดินทางในประเทศเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งด้วย

ด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา กล่าวว่า ในสงขลา ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 140 วัน อย่างไรก็ตาม ยังคงยกระดับเฝ้าระวังทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น ขณะที่ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.เบตง เตรียมการรับมือป้องกันโควิด-19 และควบคุมติดตามสถานการณ์ในกลุ่มคนที่จะเดินทางจากเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมยกระดับในการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เช่นกัน

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ