กอ.รมน. จดทะเบียนผู้ใช้ซิมการ์ดใหม่ในสามจังหวัดชายแดนใต้

มารียัม อัฮหมัด
2019.04.22
เบนาร์นิวส์
190422-TH-deepsouth-1000.jpg ชาวบ้านใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอ ขณะเด็กๆ ลองรองเท้าใหม่ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ในตัวอำเภอเมืองปัตตานี วันที่ 21 เมษายน 2561
มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์

ในวันจันทร์นี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศออกมาตรการป้องกันการถูกโจมตีด้วยระเบิดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเร่งดำเนินการการจดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ใหม่ ภายในวันสิ้นปีนี้ และให้ประชาชนหันมาใช้ถังแก๊สที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตแทนภายในเดือนกันยายนนี้

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว สืบเนื่องมาการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอ.รมน. ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วม โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า ทาง กอ.รมน. มีแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดมาตรการระยะสั้น กำกับดูแลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้อยู่ในพื้นที่

"มอบให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. รับผิดชอบดำเนินการ 4 ประเด็น หนึ่ง เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ทั้งหมด เพื่อยืนยันตัวตน เริ่มตั้งแต่ 12 เม.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2562 สอง พิจารณาจัดเพิ่มจุดบริการลงทะเบียนซิมการ์ดให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้สถานที่ที่ว่าการอำเภอและเทศบาล เป็นต้น" พล.ต.ธนาธิป กล่าว

ในข้อที่สาม พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า พิจารณายกเลิกประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนฯ ที่เคยออกไว้ก่อน และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามที่ได้ออกประกาศไว้ และสี่ ให้ กสทช. เร่งดำเนินการลงทะเบียน และเพิ่มจุดลงทะเบียน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม ในส่วนมาตรการระยะยาว จะเป็นการดำเนินการต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกพื้นที่ ที่จะนำมาใช้ในพื้นที่่่่่่่่่่่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

“หากมีความประสงค์จะใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกส่วนราชการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติดังกล่าว" พล.ต.ธนาธิป กล่าวเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ระบุว่า กลุ่มขบวนการก่อเหตุรุนแรงฯ ใช้มือถือและนาฬิกา ในการจุดระเบิด ซึ่งมักใช้คู่กับถังแก๊สที่นำมาดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง

ในส่วนของถังแก๊สนั้น พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า จากผลสรุปในที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นชอบให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับพลังงานจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นำถังแก๊สเหล็กที่หมดอายุออกนอกพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2562 ดำเนินการแลกเปลี่ยนถังแก๊สในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2562 และได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานเร่งประชุมเจรจากับ บริษัทผู้ค้าก๊าซทั้ง 4 บริษัท ให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ

ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ได้มีการเปลี่ยนถังแก๊สเป็นแบบคอมโพสิตแล้ว 162,726 ถัง แต่ไม่ได้ระบุถึงจำนวนส่วนที่เหลือ

“ที่สำคัญถังแก๊สคอมโพสิตมีจุดหลอมเหลวต่ำ หากได้รับความร้อนสูงจากภายนอกจะไม่ระเบิดออกเหมือนถังเหล็ก” พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าว

พันเอกธนาวีร์ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรียกร้องหน่วยงานราชการ ใช้ถังแก๊สคอมโพสิต หลังจาก กอ.รมน.4 ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการเปลี่ยนมาใช้ถังแก๊สคอมโพสิตนำร่อง และรณรงค์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ร่วมกันเปลี่ยนการใช้ถังแก็สเหล็ก 15 ก.ก. เป็นถังคอมโพสิต ขนาด 11 ก.ก. แทน เพื่อความปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถังแบบใหม่ ผลิตจากโพลิเมอร์และไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรง ความเหนียว ใช้งานได้นาน 20-30 ปี แต่ถังแก๊สแบบคอมโพสิตมีราคาสูงกว่าถังเหล็ก 30 เปอร์เซ็นต์

นายสาแม แวดอเลาะ ชาวบ้าน จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดระบบทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่

“การลงทะเบียนโทรศัพท์ ก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรกับชาวบ้าน แต่คิดว่าอาจมีปัญหากับคนนอกพื้นที่ เช่น กทม.ที่อื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ ต้องเจอปัญหาโทรเข้าออกไม่ได้อย่างที่หลายๆ คนเจอตอนนี้ หลายคนเข้าพื้นที่แล้วเจอปัญหาโทรเข้าออกไม่ได้สุดท้ายพอนำไปที่ศูนย์ๆ บอกว่า ต้องลงทะเบียน พอลงทะเบียนก็ใช้งานได้ปกติ” นายสาแม กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

“ส่วนถังแก๊สคอมโพสิต ใช้แล้วหมดเร็ว เพราะถังเล็กกว่า หรือแรงอัดที่มันมีไม่มากก็ไม่รู้นะ แต่ที่แน่ๆ ทอดไก่ต้องทอดนาน ไม่ค่อยกรอบเหมือนถังเหล็ก มันเหมือนไก่อมน้ำมันเลย และถ้าเราซื้อใหม่ ก็จะราคาสูงกว่าถังเหล็กด้วย ทั้งที่ขนาดมันเล็กกว่าถังเหล็กที่ใช้ประจำ" นายสาแม กล่าวเพิ่มเติม

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง