Follow us

ศาลปกครอง ทุเลาคำสั่งกสทช. วอยซ์ทีวีกลับมาออกอากาศได้ทันที

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
กรุงเทพฯ
2019-02-15
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share
พนักงานสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ขณะทำงานในอาคารวอยซ์ทีวี ในกรุงเทพฯ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ขณะทำงานในอาคารวอยซ์ทีวี ในกรุงเทพฯ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เอพี

ในคืนวันศุกร์นี้ ศาลปกครอง มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่พักใช้ใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี 21 เป็นเวลา 15 วัน ทำให้สถานีกลับมาออกอากาศได้ทันที

สืบเนื่องจาก เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กสทช. มีคำสั่งทางปกครองพักใช้ใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี 21 เป็นการชั่วคราว 15 วัน ซึ่งมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารวอยซ์ ทีวี เห็นว่า คำสั่งของ กสทช. ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่บริษัท จึงยื่นฟ้องศาลปกครองให้ระงับคำสั่งฉุกเฉินให้สถานีฯ กลับมาออกอากาศได้ และให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

วันนี้ ศาลปกครองได้นัดไต่สวน คำร้องของวอยซ์ ทีวี โดยฝ่ายวอยซ์ ทีวี ผู้ฟ้องมี นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำเนินรายการหลายคนเข้าฟังการไต่สวน ด้าน กสทช. มอบอำนาจให้ นายสมบัติ ลีลาพตะ เป็นตัวแทนเข้าฟัง โดยศาลได้พิจารณาคำร้องของวอยซ์ ทีวี แล้วเห็นว่า คำสั่งของ กสทช. ที่ให้ระงับการออกอากาศของสถานี อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากบังคับใช้อาจมีผลร้ายแรง ไม่สามารถเรียกคืนได้ จึงให้ทุเลาการบังคับใช้ชั่วคราว

“ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (สำนักงาน กสทช.) มิได้เสนอว่า การออกรายการของผู้ฟ้องคดี (วอยซ์ทีวี) ดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กรรมการ กสทช.) ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรง ก่อนมีมติออกคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาต” ตอนหนึ่งของคำสั่งศาลปกครองระบุ

“ในชั้นนี้จึงเห็นว่าคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากให้คำสั่ง กำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวมีผลต่อไป อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่มีการสั่งสมฐานผู้ชม และความเชื่อมั่น ซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ จึงเป็นการยากแก่การเยียวยาภายหลัง… การทุเลาคำสั่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ หรือบริการสาธารณะ” ตอนหนึ่งของคำสั่ง ศาลปกครอง ระบุ

ทั้งนี้ ศาลปกครองได้นัดไต่สวนเพิ่มเติมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีคำพิพากษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหลังเสร็จสิ้นการไต่สวนทั้งฝ่าย วอยซ์ ทีวี และ กสทช. มิได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่มารอติดตามข่าว

สำหรับการออกคำสั่ง ระงับใบอนุญาตออกอากาศของวอยซ์ทีวี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 64 ประกอบกับมาตรา 16 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 มีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาต คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของช่องวอยซ์ ทีวี โดยมีคำสั่งเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่า รายการบางรายการของวอยซ์ทีวี มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย สร้างความสับสน และยั่วยุ โดยเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำออกอากาศเป็นการทั่วไป โดยมีกรรมการบริษัท เป็นบุตรของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คือ นายพานทองแท้ ชินวัตร และน.ส.พินทองทา ชินวัตร

จากการเปิดเผยของ กสทช. โดยสรุป สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ถูก กสทช. ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ มาแล้วอย่างน้อย 35 กรณี โดยมีทั้งการตักเตือน เรียกประชุมทำความเข้าใจ และการสั่งระงับการออกอากาศ ขณะที่สถานีอื่นๆ ก็เคยถูก กสทช. ดำเนินการเช่นกัน เช่น พีซทีวี, ทีวี 24, ดีเอ็มซี ทีวี (ธรรมกาย), สปริงนิวส์ ทีวี และเนชั่น ทีวี เป็นต้น

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ