Follow us
เหล่านางรำ ขณะรำนำหน้าขบวนเรือแห่ ในวันออกพรรษา ในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 ตุลาคม 2562 (เอเอฟพี)

พุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนใต้ทำบุญออกพรรษาคึกคัก

ชาวพุทธในสงขลา ยะลา และนราธิวาส ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ และชักพระ เป็นพุทธบูชา

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ