Follow us
เรือประมงขนาดเล็กจอดเกยตื่นอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

การสร้างเขื่อนในแม่โขงและภูมิอากาศแปรปรวน กระทบชาวบ้านหนักหน่วง

ระดับน้ำที่แปรปรวน ไม่ต้องตามฤดูกาล และภัยแล้ง ทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ