Follow us
ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม เดินทางเข้าเยี่ยมชมวัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

ชาวไทยร่วมทำบุญวันสิ้นปี ก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่

ประชาชนเฉลิมฉลองในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ