Follow us
นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนถ่ายภาพท่ามกลางเด็กและเยาวชน หลังจากได้รับมอบจดหมายเปิดผนึก ในกรุงเทพฯ วันที่ 20 ก.ย. 2562 (ภิมุข รักขนาม/เบนาร์นิวส์)

เด็กและเยาวชนเอเชียนัดพร้อมนักเคลื่อนไหวทั่วโลก เดินขบวนต้านภาวะโลกร้อน

เยาวชนในมะนิลา จาการ์ตา กรุงเทพฯ ธากา และทั่วโลก เดินขบวนร้องผู้นำทั่วโลกแก้ปัญหา

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ