Follow us

ชาวบ้านชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์ และมารียัม อัฮหมัด
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2018-10-25
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share

หน่วยงานราชการและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่โดยที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานประเพณีชักพระ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีชักพระ เป็นงานที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 69 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นเกิด ปีนี้คาดว่าจะมีเรือเข้ามาทั้งหมด 30 ลำ

ส่วนในจังหวัดยะลา มีการจัดงานออกพรรษาสี่วันสามคืน

"งานประเพณีชักพระ เทศบาลนครยะลา จัดยิ่งใหญ่ 4 วัน 3 คืน มีเรือพระจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 50 ลำ เพื่อมาชุมนุมเรือพระจากวัดต่างๆ ให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น" นายประสม ทองมี ชาวจังหวัดยะลากล่าว

รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ ชุมนุมเรือพระ ประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันตีโพน การแข่งขันกลองยาว การแข่งขันแทงต้ม ซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นิทรรศการอาหารและขนมพื้นบ้าน  การแสดงของนักเรียน การแข่งขันเต้นบาสโลบ การแสดงมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่ง จาก ร.ร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา การแสดงมโนราห์สมศักดิ์ ศ.ประสิทธิ์ศิลป์ จังหวัดกระบี่ และการแสดงธรรมเทศนาทุกคืน

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ