Follow us

พุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนใต้ทำบุญออกพรรษาคึกคัก

มารียัม อัฮหมัด
สงขลา ยะลา และ นราธิวาส
2019-10-14
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share

ในวันจันทร์นี้ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกมาร่วมทำบุญในวันออกพรรษา ด้วยการตักบาตรเทโวโรหณะ และร่วมกันชักพระ เพื่อเป็นพุทธบูชากันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

เทโวโรหณะ หมายถึง การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่เสร็จสิ้นการเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่จุติเป็นเทวดาในชั้นดุสิต อันเป็นชั้นสูงขึ้นไปจากชั้นดาวดึงส์เป็นเวลาหนึ่งพรรษา ทั้งนี้พระองค์ได้จำพรรษาที่ชั้นดาวดึงส์ก็เพื่อที่จะสามารถโปรดเทวดาในชั้นนี้ได้ด้วย เพราะเทวดาในชั้นนี้ ไม่สามารถไปชั้นดุสิตอันเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์ได้ เพราะกำลังบุญน้อยกว่า

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ ว่าได้มีกิจกรรมงานบุญที่วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.หน้าถ้ำ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลา กว่า 300 คน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา

จากนั้น ได้นำประชาชนชักพระออกจากวัด และทำบุญ ในเรือพระที่ร่วมแห่ตามถนน ซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องชาวใต้ที่ได้กระทำกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับเรือพระที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม กว่า 50 ลำ เพื่อประชันความสวยงาม ซึ่งเรือพระทั้งหมดก็จะไปรวมกันที่บริเวณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่อไปร่วมประกวดเรือพระในประเภทต่างๆ ต่อไป

ในจังหวัดอื่นๆ ก็มีการทำบุญตักบาตรรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้เช่นกัน

ด้านนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การทำบุญวันออกพรรษา เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่จะทำกันหลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ