รายงานพิเศษวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2021

ความคิดเห็นจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ จากนักเขียนการ์ตูน ขวด, กัซ วิด, ซูนาร์, และ ตอนม็อย<">อิทธิพลของจีน

เมื่อจีนได้ผงาดขึ้นมามีอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหาร จีนจึงแผ่อำนาจออกนอกขอบเขต อิทธิพลของจีนกำลังแผ่ขยายเข้าไปครอบคลุม ทั้งการกำหนดนโยบายของรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน จีนยังให้ข้อเสนอว่า จะสร้างความเจริญเติบโตและทำให้ประเทศในเอเชียเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมความกลัวการถูกจีนครอบงำ นี่คือ รายงานข่าวคัดสรรล่าสุดของเรดิโอฟรีเอเชีย – จีนกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอย่างไรการเลือกตั้งของไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประชาชนชาวไทยได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากการปกครองโดยรัฐบาลทหารร่วมห้าปี จากการรัฐประหารยึดอำนาจ เมื่อพฤษภาคม 2557 ก่อนการเลือกตั้ง ประชาชนถูกควบคุม โดยห้ามชุมนุมทางการเมืองและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี หากเพื่อให้เกิดความสงบและราบรื่น ในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ขณะนี้ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้ว ทหารจะกลับเข้ากรมกองหรือไม่ หรือพี่น้องตระกูลชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอด ตั้งแต่ ปี 2543 จะหาทางหวนกลับมามีอำนาจอีกครั้งหรือไม่ หรือว่าจะเกิดนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาบริหารประเทศ