Video

Nasib Buruh Anak Perkebunan Tembakau

2016-05-25

Walaupun telah ada undang-undang yang melarang dipekerjakannya anak-anak di perindustrian tembakau, banyak buruh anak yang dipekerjakan di industri yang berbahaya ini,