นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


2018.07.26

มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

ทีมงานเบนาร์นิวส์ มีความรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของสมาชิกอย่างเคร่งครัด เบนาร์นิวส์ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ นอกจากอีเมลของท่าน เราใช้อีเมลของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวที่ท่านสมัครไว้เท่านั้น ดังนั้นอีเมลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดี และจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

สำหรับจดหมายข่าวบางฉบับเบนาร์นิวส์ใช้บริการ จากผู้เผยแพร่ภายนอก Mailchimp (https://mailchimp.com) ข้อมูลเฉพาะที่เบนาร์นิวส์ ให้กับ Mailchimp จะเป็นอีเมลของท่านเท่านั้น

เมื่อท่านเลือกอ่านหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลบน www.benarnews.org เบนาร์นิวส์จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ ผ่านทางไฟล์บันทึกและ "cookies" (ตัวอักษรยาวที่ถูกเขียนลงในไฟล์ บนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งาน เมื่อเข้าชมเว็บไซต์):

  • IP address (อินเทอร์เน็ต ข้อตกลง) ของเครื่องที่ใช้งานสำหรับเข้าเว็บไซต์เบนาร์นิวส์
  • ประเภทของโปรแกรมเปิดเวบไซต์ และระบบใช้งาน ที่ใช้เข้าถึงเวบไซต์เบนาร์นิวส์
  • วันและเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • หากท่านเข้าลิงค์ www.benarnews.org โดยผ่านทางเว็บไซต์อื่น, ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น
  • ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เข้าใช้งานใหม่ หรือผู้ที่กลับมาใช้อีก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ หรือเพียงอ่านข่าวจากเว็บไซต์เบนาร์นิวส์

การส่งถึงเบนาร์นิวส์

ถ้าท่านโพสต์ความคิดเห็น ส่งอีเมล ส่งความคิดเห็นข่าว รูปภาพ เรียงความ และ/หรือ การส่งข้อมูลอื่น ๆ มาที่เบนาร์นิวส์  ผ่านเว็บไซต์ของเบนาร์นิวส์ เบนาร์นิวส์จะรวบรวมและเก็บข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ เบนาร์นิวส์อาจตีพิมพ์ข้อมูลที่ส่งมา หรือข้อความบางส่วนที่ตัดตอนมาลงบนเว็บไซต์เบนาร์นิวส์ หรืออ่านออกอากาศ หรือเผยแพร่ พร้อมระบุชื่อและที่มา หากมี (เมือง, รัฐ และ/หรือ ประเทศ) ที่ท่านอาจส่งมาพร้อมกันกับข้อมูล

การใช้ข้อมูล

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะจำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้: การตอบอีเมลผู้ใช้งาน การระบุตำแหน่งที่อยู่ผู้ใช้งาน เมื่อตีพิมพ์อีเมลของผู้ใช้งาน หรือการส่งข้อมูลอื่นๆ ส่วนงานบรรณาธิการ เช่น การติดต่อผู้ใช้งานเพื่อสำรวจทางออนไลน์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ระบุในขณะรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เบนาร์นิวส์ได้จัดเก็บรวบรวมนั้น ไม่ได้ถูกจัดไว้ให้แก่บุคคลภายนอก ส่วน ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจระบุถึงผู้จัดทำบริการของเบนาร์นิวส์  (เช่น การวิจัยเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานของเบนาร์นิวส์) เบนาร์นิวส์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากจำเป็น ภายในขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งหากเชื่อว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการใช้เว็บไซต์เบนาร์นิวส์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากจำเป็น ในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ใช้งานในเว็บไซต์เบนาร์นิวส์ สาธารณะทั่วไป หรือ เบนาร์นิวส์และพนักงานของ บริษัท และทั่วไป ตามข้อบังคับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

อายุผู้เข้าใช้งาน – ผู้เยาว์

ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี จึงสามารถส่งความคิดเห็น หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ ลงในเว็บไซต์เบนาร์นิวส์  หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี อย่าส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมลของท่าน หากเราพบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะนำข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเราทันที

ผู้เข้าใช้งาน อายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของตน ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวมา

ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เบนาร์นิวส์  อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เบนาร์นิวส์จะไม่รับผิดชอบต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์อื่น ๆ

การยอมรับข้อกำหนดนโยบายส่วนบุคคล

เบนาร์นิวส์  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามดุลยพินิจขององค์กรเมื่อใดก็ได้ การใช้เว็บไซต์เบนาร์นิวส์  ถือเป็นการยอมรับตามนโยบายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเบนาร์นิวส์ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

เบนาร์นิวส์  มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางใน Facebook, Twitter, YouTube, iTunes Store, Google Play และเว็บไซต์อื่น ๆ เบนาร์นิวส์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง