Follow us

วีดีโอ

ชาวไทยต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึงไทยแล้ว

2019-11-20

ประชาชนตั้งแถวต้อนรับอย่างอบอุ่น ตามถนนที่เสด็จผ่าน ในกรุงเทพ

คีย์เวิร์ด
#benarnewsthai #thailand #popefrancis #visitthailand #สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส #พิธีมิสซา #ศาสนาคริสต์ #นิกายโรมันคาทอลิก #เยือนประเทศไทย

ความเห็น (0)
Share

วีดีโอที่เพิ่งดู

มีผู้สนใจดูมากที่สุด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ