บทวิเคราะห์

เศรษฐาอาจแต่งตั้งพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

ดอน ปาทาน คาดว่า เศรษฐา ทวีสิน จะแต่งตั้งพลเรือนเป็นผู้นำการเจรจาในพื้นที่ชายแดนใต้