บทวิเคราะห์

แนวโน้มความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้อาจมีเพิ่มขึ้นในปี 2566

เหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่พอใจของกลุ่มก่อความไม่สงบ หลังรัฐมีท่าทีเมินเฉยต่อการพูดคุยฯ