Follow us
นายอับดุลฮากิม ดาราเซะ (ขวามือ) ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้าน ใน ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

องค์กรสิทธิฯ ตั้งข้อสงสัยการควบคุมตัว อส. ในชายแดนใต้

ฝ่ายความมั่นคงกล่าว อับดุลฮากิม ดาราเซะ ต้องสงสัยมีส่วนลอบยิงเจ้าหน้าที่รัฐสองครั้ง เดือนพฤษภาคม

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ