ข่าว

สหรัฐฯ ทำพิธีส่งกระดูกนักบินสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับประเทศ

ภารกิจนี้ สอบสวนการสูญหายกว่า 3 ปี และหลังเริ่มค้นหาในเดือนมีนาคม 65 ที่ผ่านมา ที่ลำปาง

ดูเรื่องก่อนหน้า

View Full Site