Follow us
หน่วยกู้ภัยเหตุฉุกเฉินด้านสุขอนามัยอู่ฮั่นเข้าตรวจค้นตลาดค้าอาหารทะเลเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ที่ถูกสั่งปิด เพราะพบมีผู้เสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจ หลังซื้อสินค้าที่นี่ วันที่ 11 มกราคม 2563

สาธารณสุขพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รายที่ 2 ในไทย

ส่งตัวรับการรักษาแล้ว ส่วนรายแรกหายแล้ว รอตรวจซ้ำและส่งกลับ

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ