ศบค.เสนอมติครม. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิดถึง 31 พ.ค.

นนทรัฐ ไผ่เจริญ และวิลาวัลย์ วัชรศักดิ์เวช
2020.04.27
กรุงเทพฯ
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
200427-TH-COVID-travel-canal-1000.jpg ผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ ขณะขึ้นจากเรือที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 24 เมษายน 2563
นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยแก่สื่อมวลชนในการแถลงข่าวในวันจันทร์นี้ว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเสนอให้ คณะรัฐมนตรี ต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และคงเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. โดยระบุว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานตลอด 1 เดือน ของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยจากเดิมที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุม ศบค. มีมติให้ต่ออายุออกไป โดยมาตรการต่างๆ หากจะลดความเข้มข้นลง จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

“มีมติในที่ประชุมเห็นควรว่า จะพิจารณาขยายเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 นี้ มีรายละเอียดสี่มาตรการที่ยังต้องคงไว้ 1. ควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร 2. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 นาฬิกา 3. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และ 4. งดการดำเนินกิจกรรมในคนหมู่มาก” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

“เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา) นำเสนอผลการนำใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บอกว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และทันท่วงที เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนมากกว่า 40,000 คน พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล” นพ.ทวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี จะประชุมตามปกติในวันอังคารนี้

โดย นพ.ทวีศิลป์ ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 27 เมษายน 2563 ว่า พบผู้ติดเชิื้อรายใหม่ 9 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย หายป่วยเพิ่ม 15 ราย ทำให้มีผู้ติดเชืื้อสะสมรวม 2,931 ราย เสียชีวิตรวม 52 ราย รักษาหายแล้ว 2,609 ราย และยังอยู่ในโรงพยาบาล 270 ราย โดยผู้ที่หายป่วยคิดเป็นร้อยละ 89.01 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ สามารถจำแนกกลุ่มได้เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 3 ราย การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน จังหวัดยะลา 4 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าศูนย์กักกันโรค (State Quarantine) 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจาก สหรัฐอเมริกา โดยจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน มีผู้กักตัวสะสม 3,379 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว 2,150 ราย กลับบ้านแล้ว 1,229 ราย มีห้องพักสำหรับกักตัวของรัฐ 5,468 ห้อง เข้าพักอยู่ 2,132 ห้อง และมีผู้ที่ถูกตรวจโรคแล้ว 178,083 ตัวอย่าง

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ศบค. ได้พยากรณ์สถานการณ์การติดเชื้อออกเป็น 3 แนวทาง โดยระบุว่า แนวทางที่แย่ที่สุดของติดเชื้อในประเทศไทย คือ พบการติดเชื้อคล้ายการระบาดจากสนามมวย และสถานบันเทิง

“หากการติดเชื้อ หรือการระบาดเกิดขึ้น พบว่ามี 3 กรณี ถ้าเราคุมได้ดีจะเกิดโรครายใหม่ 15-30 รายต่อวัน อันนี้ถือว่า คุมได้ดี ทำเหมือนทุกวันนี้ทำ กรณีที่ 2 ควบคุมได้ มีความเสี่ยงต่ำ การระบาดในวงจำกัด การสาธารณสุขพอรับรองได้ มีชะลอเข้าประเทศไทย ด้วยสเตท ควอรันทีน เปิดให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำดำเนินการได้ อาจจะมีคนติดเชื้อรายใหม่ 40-70 รายต่อวัน และกรณีที่ 3 ควบคุมได้ยาก ประมาณ 500-2,000 รายต่อวัน มีการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก ไม่มีการกักกันติดตาม ถึงกรกฎาคมจะมีคนป่วยรวมกัน 46,596 ราย อันนี้คือการพยากรณ์แบบแย่ที่สุดที่กระทรวงสาธารณสุขจะรับได้” นพ.ทวีศิลป์ ระบุ

การบินพลเรือนห้ามบินเข้า จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

ในวันเดียวกัน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 โดย ห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมที่ประกาศ กพท. ฉบับที่ 3 ห้ามถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง 1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร 2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน 3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง 4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา และ 6. อากาศยานขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอากาศยานที่ได้รับการยกเว้น ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คือ ต้องกักตัว 14 วัน

ขณะที่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า มีสายการบินจีน เริ่มขอบินกลับเข้าประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว

“ขณะนี้มีข่าวดีจาก 5 สำนักงานของ ททท.ในจีน ที่ได้รับรายงานว่า สายการบินในจีนได้ติดต่อขอบินกลับเข้าประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งก็ต้องมาดูต่อไปว่า ไทยจะพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้เลยหรือไม่ โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ การต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัย และสุขภาพของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ท่องเที่ยวทำรายได้ให้กับประเทศไทยมาก ช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ได้รับผลกระทบมาก” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม- 29 กุมภาพันธ์ 2563 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ และโดยเฉพาะจากจีนลดลง 81 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถ้าสถานการณ์เลวร้ายที่สุด คือ การท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบ 6 เดือน หรือสิ้นสุดการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดต่ำที่สุดในเดือนพฤษภาคม จะใช้ระยะเวลาฟื้นตัวราว 3 เดือน ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือ 30 ล้านคน หรือติดลบ 24% จาก 39.8 ล้านคนในปีก่อน และจะมีรายได้ราว 1.5-1.6 ล้านล้านบาท หรือหายไปประมาณ 4 แสนล้านบาท

ขณะที่ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 2,995,456 คน มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยใน 185 ประเทศ มีผู้เสียชีวิต 207,583 คน รักษาหายแล้ว 878,813 คน ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดสี่อันดับต้น คือ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส ตามลำดับ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในขั้นโรคระบาดใหญ่ หรือ Pandemic แล้ว

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ