Follow us

โอไอซี หนุนทุกฝ่ายขึ้นโต๊ะเจรจาปัญหาอย่างจริงใจและโปร่งใส

มาตาฮารี อิสมะแอ และมารียัม อัฮหมัด
นราธิวาส และปัตตานี
2018-02-28
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share
นายฮัซซาน อเบดิน ผู้อำนวยการกองมุสลิมชนกลุ่มน้อย โอไอซี (ขวามือ) พูดคุยกับผู้สื่อข่าว ที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
นายฮัซซาน อเบดิน ผู้อำนวยการกองมุสลิมชนกลุ่มน้อย โอไอซี (ขวามือ) พูดคุยกับผู้สื่อข่าว ที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มาตาฮารี อิสมะแอ/เบนาร์นิวส์

นายฮัซซาน อเบดิน (Mr.Hassan Abedin) ผู้อำนวยการกองมุสลิมชนกลุ่มน้อย สำนักเลขาธิการ องค์การความร่วมมืออิสลาม ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธ (28 กุมภาพันธ์ 2561) นี้ ว่า อยากให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเจรจาอย่างจริงใจและโปร่งใส เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

นายฮัซซาน อเบดิน พร้อมด้วยสมาชิกรายอื่นๆ ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation) หรือ โอไอซี ได้รับเชิญเป็นแขกของรัฐบาล มาร่วมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561

“ตามกระบวนการพูดคุยที่โอไอซีสนับสนุนอยู่นั้น เราอยากเห็นการหาทางออกด้วยหนทางสันติสุข จากการพูดคุย เราขอสนับสนุนให้รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มาร่วมโต๊ะเจรจาให้บ่อยครั้งมากที่สุด เพราะว่าเราสามารถนำเอาปัญหาต่างมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาของทั้งสามฝ่ายได้อย่างเปิดอก” นายฮัซซาน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในขณะร่วมงานเลี้ยงรับรองที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ในบ่ายวันนี้

“และการที่ทางออกที่แท้จริงสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จะได้ถูกวิเคราะห์ ได้รับการทำความเข้าใจ และปรับให้ถูกต้องได้ ก็ต้องด้วยความจริงใจและความโปร่งใสในการพูดคุยเท่านั้น” นายฮัซซาน กล่าวเพิ่มเติม

นายฮัซซาน ได้กล่าวอีกว่า ในการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีตัวกลาง คือ รัฐบาลประเทศมาเลเซีย ทีอำนวยวคามสะดวกในการเจรจา ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งในอนาคต ทั้งนี้ มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นภาคีเครือข่ายของโอไอซี และตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ติดกับประเทศไทย ซึ่งทางโอไอซีจะมีการติดตามเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม นายฮัซซาน อยากให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพหุวัฒนธรรม แม้จะแตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรม และขอให้รัฐบาลไทยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยยึดหลักให้มีประชาชนในพื้นทีมีส่วนร่วมไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คณะผู้แทนประเทศโอไอซี ได้ไปเยี่ยมตลาดพิมลชัย ในจังหวัดยะลา ที่โดนวางระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บอีกหลายราย เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศกนี้ นอกจากนั้น เมื่อวานนี้ ทางคณะฯ ยังได้ไปเยี่ยมชมการพิสูจน์สัญชาติของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นหรืออดีตสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตามโครงการพาคนกลับบ้านอีกด้วย

ซึ่งเมื่อวานนี้ พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวในระหว่างที่คณะตรวจเยี่ยมโครงการพาคนกลับบ้านว่า ทางโอไอซี มีความเข้าใจความพยายามการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยเป็นอย่างดี

“เขาได้มาเห็นแล้วว่าเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีความสุข เขาอยากให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำให้เกิดความสงบสุข และยังได้เล่าให้คณะฟังด้วยว่า ยังมีอีกหลายรุ่นที่จะกลับมา เขาก็บอกขอให้ประสบความสำเร็จ” พลโทปิยวัฒน์ กล่าว

นอกจากนั้น ทางคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย

สำหรับในตอนเช้าวันนี้ นายซาลิน มาลู เซ็น (Mr. Salin Mutlu Sen) เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำโอไอซี และคณะ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนคณะผู้บริหารแต่ละคณะร่วมบรรยายสรุป

หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว นายซาลิน มาลู เซ็น ได้กล่าวชื่นชมการจัดระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ถึงแม้เปิดการเรียนการสอนมาเพียง 13 ปี แต่สามารถจัดระบบการเรียนการสอนได้อย่างดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมาก พร้อมกันนี้ ยังฝากให้มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้านไอที และด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ เนื่องจากจะสามารถต่อยอดด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งจะทำให้เยาวชนสามารถเปิดโลกทัศน์ได้อย่างมาก นอกจากนี้ ได้ฝากให้มหาวิทยาลัยลงไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มาก เพื่อช่วยพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งอีกด้วย

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ