นาวิกโยธินวางปืนช่วยชาวนาพุทธ-มุสลิม ดำนาในนราธิวาส

รพี มามะ
2015.11.06
TH_Ricefarm-900 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 31 หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับชาวบ้านพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ ปักดำนา ที่บ้าน บอฆอ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เครดิตภาพ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2558) นาวาโท กฤษณะ ยวงสะอาด ผบ.ฉก. นราธิวาส 31 และ นาวาตรี เกษมศักดิ์ ชาจันทึก ผบ.ร้อยปืนเล็กที่ 4 ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส 31 หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้ร่วมนำเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการณ์ สับเปลี่ยนกันออกให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ซึ่งมีจำนวน 225 ครัวเรือน รวม 1,300 คน ในการช่วยขับรถไถนาปรับพื้นที่ และช่วยดำนา โดยใช้เวลาวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการของแต่ละนาย

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นห่วงพื้นที่ 4 ตำบล คือ โฆษิต พร่อน ไพรวัน และบางขุนทอง ที่ถือว่าเป็นพื้นทีชาวบ้านยึดอาชีพทำนามากที่สุดของ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่นาจำนวนกว่า 30,000 ไร่ จะกลายเป็นพื้นที่นาร้าง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากค่านิยมที่ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เมื่อเติบโตขึ้น มักหันหลังให้กับอาชีพทำนาของบรรพบุรุษที่สืบทอดมายาวนาน ทั้งๆที่เยาวชนส่วนใหญ่โตขึ้นมาได้ เพราะพ่อแม่ยึดอาชีพทำนาส่งเสียลูกหลานเรียนหนังสือจนจบ

ซึ่งนาวาโท กฤษณะ ยวงสะอาด ผบ.ฉก. นราธิวาส 31 กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายของ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการศึกสงบเราวางปืน ช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและความจริงใจให้กับพลังมวลชน ในการลดความหวาดระแวง เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นร่วมกัน

โดยบรรยากาศการช่วยเหลือชาวบ้านดำนาของเจ้าหน้าที่ทหารในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดี ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านได้มีโอกาสพูดคุย และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งที่ไม่เคยพบกันมาก่อน ตลอดห้วง 11 ปี ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา ชาวบ้านพอใจ และขอให้เจ้าหน้าที่ทหารสืบทอดโครงการดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่กล้าจะทำนาในพื้นที่เสี่ยง เกรงจะได้รับอันตรายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง