Follow us

ไทยเจรจามาเลเซียเปิดด่านสะเดา 24 ชั่วโมง

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
สงขลา
2017-04-14
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share
ชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าคิวรอกรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ 14 เมษายน 2560
ชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าคิวรอกรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ 14 เมษายน 2560
เบนาร์นิวส์

ในวันศุกร์ (14 เมษายน 2560) นี้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะเดินทางเข้าพบ ดร.อัฮหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซีย เพื่อขอให้มาเลเซียเปิดด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

การเจรจาครั้งนี้ เกิดขึ้นที่ด่านบุกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จุดเชื่อมต่อด่านสะเดา โดยตัวแทนฝั่งไทยนำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม,หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การเจรจาเปิดด่านชายแดน 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ 2 ประเทศ

“ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลเคยวางแผนไว้ มีแผนที่จะทำจุดตรวจการถ่ายสินค้าแห่งใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อจะได้สอดคล้องในการพัฒนาประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ถ้าเป็นไปตามแผนต่างๆ จะทำให้ด่านศุลกากรสะเดามีความสะดวกในเรื่องของการถ่ายสินค้ามากขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าออก” พล.อ.อุดมเดชกล่าว

“การพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซียครั้งนี้ยังไม่เป็นที่สรุปได้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ในภาครวมแล้ว จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการขอเปิดด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง จะต้องดูถึงการพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียทั้ง 2 ประเทศว่าเป็นอย่างไร เพราะไม่ได้เป็นแค่ระบบการค้าอย่างเดียว จะต้องดูถึงระบบการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุ

พล.อ.อุดมเดชเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ยังไม่พบปัญหาในการบริหารงานด่านสะเดา โดยรวมถือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเจรจาครั้งนี้เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยเหตุผลที่ต้องเร่งหาเรื่องเนื่องจากรัฐบาลต้องการตรวจสอบว่า แนวคิดดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามการพัฒนาจะยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลัก และประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลง

ด้านความคิดเห็นของประชาชนมาเลเซียต่อแนวคิดการเปิดด่านชายแดน 24 ชั่วโมง นายอับดุลรอฮ์หมาน เบ็นอับดุลวาฮับ ประชาชนชาวมาเลเซียเปิดเผยแก่เบนาร์นิวส์ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะทำให้ทั้ง 2 ประเทศได้รับประโยชน์

“ถือเป็นเรื่องดีมาก ถ้ามีการเปิดด่าน 24 ชม. สามารถเข้าออกระหว่างประเทศได้ตลอด จะมีผลดีหลายด้านสำหรับประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง คนมาเลเซียสามารถไปทำงานที่ฝั่งไทยเช่นเดียวกับคนไทยก็สามารถเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียเศษฐกิจทั้ง 2 ฝั่งจะต้องดีขึ้นด้วย” นายอับดุลรอฮ์หมานกล่าว

“ปัญหาข้ามแดนผิดกฏหมายอาจลดลงด้วย คิดว่ามาเลเซียและไทยจะสามารถแก้ปัญหาคนร้ายข้ามแดนมาหลบในมาเลเซียได้มากขึ้น ส่วนความไม่สงบที่เกิดในจังหวัดภาคใต้จะหมดไปด้วย อยากเรียกร้องให้รัฐบาลของเราตกลงเปิดให้บริการด่าน 24 ชั่วโมง เป็นประโยชน์ของคนมาเลเซียเราด้วยที่จะสามารถออกไปทำงานในประเทศไทย ช่วงที่เงินริงกิตถูก” นายอับดุลรอฮ์หมานเพิ่มเติม

ด้านนายอาบูคอรี เจะปา ชาวสงขลา แสดงความคิดเห็นต่อเบนาร์นิวส์ถึงแนวคิดดังกล่าวว่า เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์ในหลายด้าน

“ดีมากถ้ามาเลเซียยอมเปิดด่าน 24 ชั่วโมง จะเกิดความสะดวกกับทุกฝ่ายในหลายเรื่อง คนที่เปิดร้านขายของจะมีรายได้ดีขึ้น สามารถข้ามไปกรีดยาง สามารถเข้า-ออกไปเยี่ยมญาติได้ทุกเวลา ...” นายอาบูคอรีกล่าว

“บางคนอยู่ในมาเลเซียแต่ชอบอาหารไทย ก็สามารถข้ามแดนพาครอบครัวมากินข้าวที่ไทยได้ บางคนอยู่ที่ไทยชอบสินค้ามาเลเซียก็สามารถเข้าไปซื้อตอนไหนก็ได้ เศรษฐกิจตามเขตแดนก็จะยิ่งดีขึ้น” นายอาบูคอรีกล่าวเพิ่มเติม

ด่านศุลกากรสะเดา ตั้งบน ถนนกาญจนวนิช บ.คลองพรวน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เชื่อมต่อกับด่านบุกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  เปิดทำการในปี 2465 ปัจจุบัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 23.00 น. ของทุกวัน มีจำนวนคนเข้าออกด่าน วันละ 6,000-8,000 คน หรือ 4.2 ล้านคนต่อปี มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า เฉลี่ยเดือนละประมาณ 26,000 ล้านบาท

ประเภทสินค้าไทยที่ส่งออกมาเลเซียที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าจากประเทศมาเลเซียนำเข้าประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ