“คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้” ประชุมเตรียมพร้อมก่อนลงใต้

ภิมุข รักขนาม
2016.10.06
กรุงเทพฯ
TH-udomdej-620 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวที่กระทรวงกลาโหม ในวันที่ 6 ต.ค. 2559
เบนาร์นิวส์

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ได้เปิดการประชุมคณะผู้แทนฯ เป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค. 2559) นี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการผลักดันและติดตามการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ระลอกล่าสุด ที่ดำเนินมากว่า 12 ปี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน 7 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานพัฒนา และกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เป็นต้น

“คณะกรรมการฯ นี้ จะเข้าไปกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อันใดที่ทำได้ดีอยู่แล้วก็จะผลักดันไป อะไรที่เห็นว่าช้า เราก็จะเข้าไปพูดคุยถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ มันจะทำให้ข้อที่ติดขัดไหลลื่น” พล.อ.อุดมเดช กล่าว ก่อนการประชุมที่กระทรวงกลาโหม ในวันนี้

พล.อ.อุดมเดช ได้กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะดำเนินงานในการผลักดันการแก้ไขปัญหาโดยจะลงไปทำงานในพื้นที่ที่สำนักงานเลขานุการคณะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต. ส่วนหน้า) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในค่ายสุริโยทัย ในจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของ ครม. ส่วนหน้า ซึ่งจะเดินทางไปทำงานในพื้นที่โดยใกล้ชิดในสัปดาห์หน้า และจะมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ครม.ส่วนหน้า จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด และตนเองจะสามารถรายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง

สำหรับคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะฯ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ รองหัวหน้าคณะฯ  พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุข พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์  พล.อ.สกล ชื่นตระกูล  พล.อ.ปราการ ชลยุทธ์  พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์  พล.อ.จำลอง คุณสงค์  พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์  พล.ต.ท.ไพฑูรย์ชูชัยยะ นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายจำนัล เหมือนดำ และนายพรชาติ บุนนาค

ปัญหาค้างคา

นับตั้งแต่ขบวนการแบ่งแยกดินแดน (หรือจะเรียกว่าผู้ก่อความไม่สงบ หรือฝ่ายเห็นต่างจากรัฐ) ปล้นปืนจากค่ายปิเหล็ง ในอำเภอเจาะไอร้อง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 ไปกว่าสี่ร้อยกระบอก ได้มีการก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายพลเรือนอย่างต่อเนื่องมากว่าหนึ่งหมื่นครั้ง จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,500 ราย ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เปิดฉากการพูดคุยกับฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่มีนายฮัซซัน ตอยิบ หนึ่งในแกนนำขบวนการบีอาร์เอ็น โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ได้สะดุดลงเมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกรัฐประหาร ในปี 2557

ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการก่อตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขขึ้นมา โดยมีพลเอกอักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะ โดยทางขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ เช่น บีอาร์เอ็น จีเอ็มไอพี บีไอพีพี และบางกลุ่มย่อยของขบวนการพูโล ได้รวมตัวกันในนามมาราปาตานี (MARA Patani) เพื่อเจรจากับคณะพูดคุยฯ ของไทย แต่ทางองค์กรหลักของบีอาร์เอ็นออกมาแสดงการคัดค้าน

ในการเจรจาล่าสุดในปลายเดือนเมษายนนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า จะมีการพูดคุยถึงเขตพื้นที่ปลอดภัยในการพบปะครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถึงปัจจุบัน รัฐบาลสมัยต่างๆ ทุ่มงบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากผู้ก่อเหตุความไม่สงบ ที่แสดงศักยภาพต่อการกับอำนาจรัฐไทยในเชิงอัตลักษณ์ชาวมลายูและการอ้างถึงการแบ่งแยกดินแดนรัฐปัตตานี หรือ MERDEKA

พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวหลังการประชุมของคณะผู้แทนฯ ในวันนี้ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ในปี 2560 ไว้ที่ 12,500 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากยอด 30,866 ล้านบาทเศษ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ชาวบ้านหวังในความตรงไปตรงมาของหัวหน้าคณะ

ในมุมมองนายมะดารี โตะลาลา ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แล้ว ครม. ส่วนหน้า ที่ลงมาแก้ปัญหาความมั่งคง ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนล้วนเป็นข้าราชการเกษียณ หลายคนปฎิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งประชาชนรู้ดีที่สุดว่าแก้ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงมีอำนาจ

“แต่ด้วยความที่มี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นหัวหน้า ครม.ส่วนหน้าชุดนี้ ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมาและรอบคอบ จึงเห็นว่า ครม.ส่วนหน้า มีความน่าสนใจ และจะสามารถทำงานได้ดี เพราะยังมีอีกหลายคน อาทิ พลเอกสุรเชรษฐ์ ชัยวงศ์ พลเอกจำลอง คุณสงค์ พลเอกปราการ ชลยุทธ ก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชาชนในพื้นที่” นายมะดารี กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

“แต่จะทำได้ดีหรือไม่อย่างไร คงต้องให้เวลาในการพิสูจน์ ครม.ส่วนหน้าต่อไป” นายมะดารี กล่าวเพิ่มเติม

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง