ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือ 607 เหยื่อบาดเจ็บจากความไม่สงบจังหวัดแดนใต้

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2016.12.21
ยะลา
TH-victim-1000 นางอับซีเซาะ อูแด หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้ารับเงินช่วยเหลือเยียวยา ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เบนาร์นิวส์

ในวันพุธ (21 ธันวาคม 2559) นี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา 607 ครอบครัว โดยแบ่งเป็นเงินส่งเสริมอาชีพ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ว่า เป็นโครงการตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในปี 2555 เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมีนายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการมอบเงินเยียวยา

“เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปแบบการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุข” นายวิเชียรโชคกล่าว

“ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 – 2560 และวิสัยทัศน์งานเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ฟื้นคืนความไว้วางใจ สร้างความร่วมมือทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา” นายวิเชียรโชคเพิ่มเติม

การมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 โดยเงินดังกล่าวแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1. เงินสนับสนุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวละ 50,000 บาท 2.เงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตามประมาณการตรวจรับรองของแพทย์ และ 3. เงินสนับสนุนการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ไม่เกิน 50,000 บาท

ด้านนางอับซีเซาะ อูแด หนึ่งในผู้ได้รับมอบเงินเยียวยาเปิดเผยว่า ตนเองถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ขณะขับรถจักรยานยนต์ไปกรีดยางบนถนนสายตะโละหะลอ-กะพ้อ บ้านพะปูเง๊าะ หมู่ 4 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2550 จากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ขาของตนเองพิการ รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้

“ขอขอบคุณ ศอ.บต. รัฐบาล และเจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัด ที่ไม่ทอดทิ้งตนเองและครอบครัว มอบเงินเยียวยาในครั้งนี้ ตอนนี้ พิการขาข้างขวา สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ส่วนจิตสามารถทำใจยอมรับกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งมากขึ้น” นางอับซีเซาะกล่าว

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง