เด็กกำพร้าแดนใต้รับทุนการศึกษา 675 ทุน ร่วม 3.1 ล้านบาท เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

นาซือเราะ
2015.09.28
TH-education-620 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” ประจำปี 2558 จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เบนาร์นิวส์

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.อ. สมพล ปานกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อบจ. ปัตตานี) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ผู้ปกครอง แกนนำสตรี และเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าร่วม จำนวน 700 คน

เพื่อให้หน่วยงาน บุคคลากร รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง และเด็กกำพร้าที่ได้รับทุนมีโอกาสสร้างสัมพันธ์ที่ดี มีความใกล้ชิด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกัน ที่นำไปสู่การประสานงาน และร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางรอซิดะห์ ปูซู ประธาน เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า เครือข่ายฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และการพิทักษ์คุ้มครองให้ความช่วยเหลือสตรี เด็ก เยาวชน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกมิติ การส่งเสริมด้านอาชีพ การศึกษา รวมทั้งการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ตลอด 11 ปีของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้มีเด็กกำพร้ากว่า 5000 คน หญิงหม้ายอีกกว่า 3000 คน จึงทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

“โดยโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับการสนับสนุนการระดมทุนจาก "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" เป็นการขอรับบริจาคเงินจากกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถมอบทุนทั้งหมด จำนวน 2,354 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 11,336,000 บาท”

สำหรับในปี 2558 นี้ สามารถจัดสรรทุนได้จำนวน 675 ทุน เป็นเงิน 3,120,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนละ 4,000 บาท จำนวน 593 ทุน และทุนละ 9,000 บาท จำนวน 82 ทุน มอบแก่ 223 โรงเรียน โดยแยกเป็น จังหวัดปัตตานี 86 โรงเรียน จำนวน 277 ทุน จังหวัดยะลา 48 โรงเรียน จำนวน 151 ทุน นราธิวาส 83 โรงเรียน จำนวน 241 ทุน และอื่นๆ อีกจำนวน 6 ทุน สำหรับมหาวิทยาลัยนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 แห่ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานคัดเลือกนักเรียนทุนในรอบสองของปี 2558 อีกประมาณ 80 กว่าทุน ซึ่งจะประกาศรายชื่อในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ยังได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน มัธยมศึกษาตอนปลาย อีกจำนวน 100 ทุน ใน 10 โรงเรียน

พ.อ. สมพล ปานกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ จำนวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้สูญเสีย จะมีเด็กจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่ หรือสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่ ต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรืออยู่กับปู่ย่าตายาย

“การเกื้อกูลช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าด้วยทางใดทางหนึ่ง ทุกศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่กำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การช่วยเหลือแบ่งปันเกิดขึ้นได้ “

การจัดทำโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ถือว่าเป็นการแบ่งปัน ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่งและเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเติมเต็มให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน ด.ญ. ฟาเดีย สุหลง เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดยะลา กล่าวว่า "ขอบคุณมากที่เห็นความสำคัญกับเด็กกำพร้า หนูไม่มีพ่อ มีเพียงแต่แม่ และคนอื่น ๆ ช่วยเหลือ ให้สามารถเรียนหนังสือได้ ดีใจมากที่ได้รับเงินทุนครั้งนี้"

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง