รมช. ศึกษาธิการ ตามความคืบหน้าการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2015.11.16
TH-education-800 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ (ใส่สูท) ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ ร.ร. รือเสาะชนูปถัมป์ วันที่ 16 พ.ย. 2558
เบนาร์นิวส์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาการกีฬาในระบบการศึกษาระดับมัธยม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และโรงเรียนอื่นๆ

โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ได้ชมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ของนักเรียนในโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ที่มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนด้านกีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น นำไปสู่การเป็นนักกีฬาแนวหน้าของประเทศ เช่น กีฬาฮ็อกกี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมป์ มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา จำแนกออกเป็นสายวิทย์-การกีฬา และสายศิลป์-การกีฬา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน โดยเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง จังหวัดยะลา ที่ได้เข้ามาสมัครในโครงการดังกล่าว

จากนั้น ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบริจ๊ะ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านศาสนาเป็นหลัก ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีขยายโอกาสให้มีคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการเรียนการสอนสายสามัญ ด้านศาสนา พร้อมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย

นอกจากนั้น ยังพร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมละหมาดวันศุกร์สัญจรหมุนเวียนไปตามมัสยิดต่าง ๆ ภายในตำบล ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อแนะแนวหลักสูตรการสอนในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้น

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาสในวันนี้ ทำให้ทราบถึงความตั้งใจของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

“มีการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ผสมผสานทั้งการเรียนวิชาสามัญควบคู่กับกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งวิชาอิสลามศึกษา โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ตลอดจนยกระดับคุณลักษณะ และคุณภาพของนักเรียน ในการเป็นมุสลิมที่ดีและเก่ง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลและกระทรวงการศึกษาธิการตั้งใจที่จะมาดูแลระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่เคยคิดทอดทิ้ง”  พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าว

ด้านนางอามีนา ไชยกุล ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 108 แห่ง กระจายตัวอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และมีสถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนมีฐานะยากจน นำร่องโรงเรียนในปี 2559 จำนวน 33 แห่ง

“โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมเติมเต็มให้ความรู้ในการเตรียมสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หวังสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม” นางอามีนา กล่าว

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง