อดีตแกนนำแบ่งแยกดินแดนพูโล ร่วมประชุมกองทัพภาคสี่ ช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

โดย นาซือเราะ
2015.08.03
TH-exPULO-620 อดีตแกนนำพูโล หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ (มุมโต๊ะด้านขวา) ประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคสี่และเลขาธิการ ปปส. (มุมโต๊ะด้านซ้าย) ในวันที่ 1 ส.ค. 2558
เบนาร์นิวส์

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นี้ นายมะแอ สะอะ หรือ หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ อดีตแกนนำพูโล กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ ตนได้เข้าพบ พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 และนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ และปัญหายาเสพติดที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

นายมะแอ สะอะ (เดิมใช้ชื่อสะมะแอ สะอะ) กล่าวว่า ตนได้เข้าพบแม่ทัพภาคที่สี่ และเลขาธิการ ปปส. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยตนได้พูดคุยถึงนโยบายการแก้ปัญหาที่มีสาระสำคัญใน 3 ด้าน คือ หนึ่ง นโยบายส่งเสริมความสามัคคี สันติสุข คือ การสร้างสวัสดิภาพ ความยุติธรรม และความชอบธรรม นโยบายที่สอง การส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรและสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องขนาดเล็ก รวมทั้งการหัตถกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ นโยบายที่สาม คือ การศึกษา ที่ต้องปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจ ด้าน กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม ทั้งอานาซีด ดิเกฮูลู อ่านกลอน แสดงละคร ยิงธนู แข่งม้า แข่งเรือ ว่าว ฟุตบอล ชกมวย ปีนภูเขา ทำความสะอาดทะเล รวมทั้ง แห่ขบวนช้างขบวนนก

นายมะแอ กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ในวันนี้ว่า “ทั้ง 3 นโยบาย ได้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเยาวชนทั้งหมด เพราะมองว่าคนกลุ่มนี้ มีความสำคัญในการที่จะนำมาพัฒนาประเทศร่วมกันได้ และการแก้ปัญหาเยาวชนนั้น คือการแก้ปัญหาที่อาจจะทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ได้อีกด้วย จึงรู้สึกดีใจมาก ที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ และที่ดีใจยิ่งกว่านั้นได้มาขับเคลื่อนสิ่งที่ตั้งใจไว้ เพื่อความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่”

นายมะแอกล่าวว่า นอกจากนี้ ตนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายทุกภาคส่วน ที่รับผิดชอบงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย การประชุมในวันนั้น เป็นครั้งแรกของการประชุมการสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่เป็นไปตาม คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2558 และมีการประชุมเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ด้วย

พลโทปราการ  ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน โดยใช้หลักศาสนา ความกตัญญูต่อพ่อแม่ และการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง ตามโครงการ “ญาลันนันบารู” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่หลงผิดใช้ยาเสพติดได้เปลี่ยนแนวคิดไปสู่ทางเดินของชีวิตที่ดีกว่า โดยใช้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยหลักศาสนาอิสลาม ภายใต้ชื่อว่า ปอเนาะญาลันนันบารู

“การเข้าร่วมโครงการญาลันนันบารู การสร้างอาชีพ การให้การศึกษาล้วนเป็นแนวทางที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่งเสริม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องช่วยกันแก้ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ดัวยพลังของความรัก ความสามัคคี ภายใต้หลักการของศาสนาและวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่” พลโทปราการ  กล่าว

ด้าน นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า “ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการลดจำนวนผู้เสพ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักสำคัญ เมื่อทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ เชื่อว่าในอนาคต ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จะเบาบางลง”

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง