ผบ.ทร.รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งใหม่อีก 4 ลำ

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
2017.09.06
กรุงเทพฯ
TH-gunboat-1000.jpg พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในการรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ที่ท่าเรือแหลมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 6 กันยายน 2560
ภาพโดย กองทัพเรือ

ในวันพุธ (6 กันยายน 2560) นี้ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ได้เป็นประธานในการรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ที่ท่าเรือแหลมเทียน กองทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเรือตรวจการณ์ 4 ลำนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด 20 ลำ ในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใหม่ เพื่อทดแทนเรือเก่าที่ใช้งานมานานและเตรียมปลดระวาง

“ชุดเรือ ต.261 นับได้ว่าเป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่งที่ได้รับการพัฒนาแบบ และปรับปรุงขีดสมรรถนะต่างๆ ให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการปฎิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด... ผมมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากการฝึกและการเรียนรู้ จะทำให้กำลังพลรับเรือทุกนายมีความรอบรู้เชี่ยวชาญ และสามารถใช้ศักยภาพของเรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด” พล.ร.อ.ณะกล่าว

ด้าน พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มารัตนะ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกล่าวว่า กองทัพเรือได้ว่างจ้างบริษัทในประเทศเพื่อต่อเรือทั้ง 4 ลำ ทดแทนเรือตรวจการณ์เดิมที่ใกล้ปลดระวาง ซึ่งถือเป็นการประหยัดงบประมาณ และสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ

“กองทัพเรือมีแผนหากองเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 4 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง กองทัพเรือจึงได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 4 ลำ” พล.ร.ท.เจริญศักดิ์กล่าว

“เรือตรวจการณ์ชายฝั่งจะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมง ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน” พล.ร.ท.เจริญศักดิ์กล่าวเพิ่มเติม

เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 มีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities)ได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำ และอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability)

สำหรับโครงการจัดหาเรือทดแทนของกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. 2551-2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือจำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม โดยประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 1.โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ รับมอบเรือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 2. โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และรับมอบเรือในวันพุธนี้ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยทั้งหมดกองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบการต่อเรือ

เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต. เป็นการสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศเยอรมัน และกองทัพเรือได้นำพระราชดำริดังกล่าวมาพัฒนาจนเกิดเป็นเรือตรวจใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ. 2510–2530

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง