ชาวบ้านได้โฉนดที่ดินในพื้นที่ทับซ้อน หลังจากเรียกร้องรัฐมากว่า 20 ปี

รพี มามะ
2017.03.21
นราธิวาส
TH-title-document-620 นางนิรอมา อามีเนทรานนท์ ชาวบ้านในอำเภอยี่งอ นราธิวาส โชว์โฉนดที่ดินที่เพิ่งได้รับจากทางการหลังการต่อสู้กว่า 20 ปี วันที่ 21 มี.ค. 2560
เบนาร์นิวส์

ในวันอังคาร (21 มีนาคม 2560) นี้ นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนชาวอำเภอยี่งอตาม "โครงการแจกโฉนดทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ในล็อตนี้ จำนวน 172 ราย รวมทั้งสิ้น 245 แปลง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดและทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ที่ครอบคุลมพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อแก้ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ที่ผ่านมา มีชาวบ้านและเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถครอบครองที่ดินได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะมีการประกาศอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านที่อยู่มาก่อน รัฐบาลจึงได้มีโครงการสำรวจเอกสารสิทธิ์ และมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนดังกล่าว

“กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน มีนโยบายให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน พร้อมกับสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน” นางปานทิพย์ เปี่ยมนุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส กล่าว

ด้านนางนิรอมา อามีเนทรานนท์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106/2 ม.1 ต.ลูโบบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หรือโฉนดที่ดินในวันนี้ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านเกิดมานาน บนอาณาเขตเทือกเขาบูโดสุไหงปาดี อันสืบเนื่องจากคนรุ่นปู่ย่าตายายได้จับจองที่ดินเพื่อทำกิน เช่น ปลูกสวนยางพารา และสวนผลไม้ชนิดต่างๆ นับเป็นร้อยปี แต่ต่อมาได้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ทำให้พื้นที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่อยมา

“ชาวบ้านไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอีก ชาวบ้านจึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐส่วนเกี่ยวข้อง หากนับเป็นการต่อสู้ไม่น้อยกว่า 20 ปี เพื่อให้รัฐส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ดินทำกินว่าเป็นของชาวบ้านก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และในที่สุดประสบความสำเร็จ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่จริงใจต่อการแก้ปัญหาจนสามารถออกโฉนดให้ชาวบ้าน” นางนิรอมา กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

“ซึ่งทุกคนดีใจที่จะได้เป็นเจ้าของในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายเสียที สมกับที่รอคอยมายาวนาน และเมื่อมีเอกสารสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชาวบ้านจะได้ทำให้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว และบางท่านจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุน เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน” นางนิรอมา กล่าวเพิ่มเติม

กรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการออกโฉนดในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอรือเสาะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ แล้วเสร็จกว่า 4,000 แปลง และได้แจกโฉนดที่ดินไปแล้วจำนวน 2,000 แปลง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2559 ส่วนในปีงบประมาณนี้ เตรียมแจกเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ได้ตามเป้าหมายอีก 3,500 แปลง

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2531 มีพื้นที่มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ หรือ 341 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านานาชนิด และมีประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ของผู้ก่อการร้ายในนามขบวนการบูโดและขบวนการพูโล

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง