คนไทยเฝ้ารอต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

วิลาวัลย์ วัชรศักดิ์เวช
2019.11.19
กรุงเทพฯ
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
191119-TH-Pope-statue-1000.jpg นางพยาบาลไหว้รูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ภาพถ่ายโดยเพื่อนของเธอ ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกรุงเทพฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ก่อนหน้าที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จมาถึงประเทศไทย ในวันพุธนี้
เอพี

คณะรัฐบาลไทยและประชาชนไทยเตรียมต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่จะเสด็จเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันพุธถึงวันเสาร์นี้ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ส่งสาส์นถึงชาวไทย โดยแสดงความชื่นชมประเทศไทย ที่สนับสนุนความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั่วทั้งภูมิภาค นับเป็นแรงบันดาลใจในความพยายามของพี่น้องเพื่อนมนุษย์ชายหญิงทั่วโลก ในการส่งเสริมครอบครัวมนุษยชาติของพวกเรา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารอากาศ บน. 6 ดอนเมือง ในเวลาหลังเที่ยงของวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ นับเป็นการเสด็จเยือนของสันตะปาปาครั้งแรก ในรอบ 35 ปี ซึ่งในวันนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กว่า 6,500 นาย ในการถวายการอารักขา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมการรับเสด็จ ทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และนครปฐมด้วย

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ได้ทรงอ่านสาส์นถึงประชาชนชาวไทยผ่านทางเว็บไซต์ วาติกันนิวส์ ใจความว่า พระองค์ทราบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ รวมถึงจิตวิญญาณและความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“โลกใบนี้ บ่อยครั้งต้องเผชิญกับความบาดหมาง การแบ่งแยก กีดกัน ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งชาย หญิง หรือเด็ก ซึ่งสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความปรารถนาดีทั่วโลก ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไปในความเป็นมนุษย์ เพื่อความเป็นปึกแผ่น ความยุติธรรมและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข” สมเด็จพระสันตะปาปากล่าว

โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ยังระบุว่า การเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ พระองค์ยังจะได้มีโอกาสพบปะกับชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อประเทศบ้านเกิด และหวังจะเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีกับชาวไทยพุทธในประเทศด้วย

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าการมาเยือนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ จะช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญระหว่างความเชื่อทางศาสนา ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความร่วมมือกันฉันท์พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ขัดสนในการรับใช้เพื่อสันติภาพ ในช่วงเวลานี้เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพเป็นอย่างมาก” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าว

ในวันพฤหัสบดีนี้ รัฐบาลไทยจะให้การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสันตะปาปาจะพบกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสันตะปาปาจะปราศรัยกับคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และคณะทูตานุทูต ที่ทำเนียบรัฐบาล เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และประกอบพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย

ส่วนในวันศุกร์ สมเด็จพระสันตะปาปา ประกอบภารกิจทางศาสนาในนครปฐม และกรุงเทพ โดยจะพบปะกับผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมกับผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์น้องมะ มะดามะ ผู้ควบคุมวง “อัตตัร คอรัส” ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ ในจังหวัดนราธิวาส ขณะฝึกซ้อม ก่อนเดินทางมาร่วมกับคณะร้องเพลงประสานเสียง'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' เพื่อต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (มาตาฮารี อิสมาแอ/เบนาร์นิวส์)
อาจารย์น้องมะ มะดามะ ผู้ควบคุมวง “อัตตัร คอรัส” ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ ในจังหวัดนราธิวาส ขณะฝึกซ้อม ก่อนเดินทางมาร่วมกับคณะร้องเพลงประสานเสียง'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' เพื่อต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (มาตาฮารี อิสมาแอ/เบนาร์นิวส์)

ส่วนในวันอังคารนี้ “อัตตัร คอรัส” ซึ่งเป็นคณะประสานเสียง นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ ในจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมายังกรุงเทพ เพื่อร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องประสานเสียง (Chulalongkorn University Concert Choir) ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบทเพลง Peace Prayer และ Sings of Freedom

“เป็นเกียรติอันสูงสุดในครั้งนี้ ที่จะได้แสดงเพลงที่เกี่ยวข้องสื่อสันติภาพ ถือเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกทีเดียว และเราเชื่อมั่น เพลงที่แสดงจะสื่อถึงความหมายในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย สร้างสันติสุข สันติภาพ ให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก” อาจารย์น้องมะ มะดามะ เจ้าหน้าที่วิชาการและผู้ควบคุมวง “อัตตัร คอรัส” กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

ด้าน ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า นับเป็นเกียรติของรัฐบาลที่จะได้รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา

“ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไทย เพราะถือเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่พระสันตะปาปาไม่ได้เยือนไทย ถือเป็นเกียรติของรัฐบาลที่จะได้รับเสด็จ รัฐบาลก็ได้เตรียมการเป็นอย่างดี... ประเทศไทยก็ถือว่าสนับสนุนทุกศาสนาอยู่แล้ว สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยเช่นกัน” ดร.นฤมล กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในครั้งนี้ เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2527 (ค.ศ. 1984) เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองการครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลองการครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน

หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในการเสด็จเยือนในครั้งนี้ คือ พิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 21 พ.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีคริสตชนมาร่วมงานกว่า 50,000 คน ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา และ พิธีมิสซาสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ในวันที่ 22 พ.ย. นี้

นางสาว วรรณณัช วรรักษ์กิตติ อายุ 44 ปี ชาวไทยพุทธ ที่เคยศึกษาอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้สัมภาษณ์กับเบนานิวส์ทางโทรศัพท์ว่า ตนรู้สึกดีใจ และตื่นเต้นมากเมื่อทราบข่าวการเสด็จเยือนในครั้งนี้ เนื่องจากตนได้เคยมีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ 2 สมัยยังเรียนอยู่

“จำความรู้สึกนั้นได้ แม้จะได้เห็นท่านไกลๆ แต่มันบอกไม่ถูก มันปลื้มใจ... พิธีมิสซาที่สนามกีฬา ก็ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน เหมือนเราเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆ ในโบสถ์ขนาดใหญ่ ทั้งๆ ที่ความจริงมันคือ สนามกีฬาฯ ตอนนี้ ความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกครั้ง มันตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูก” นางสาววรรณณัช ระบุ

ผู้คนเดินผ่านป้ายต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (เอพี)
ผู้คนเดินผ่านป้ายต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (เอพี)

มาตาฮารี อิสมาแอ และนนทรัฐ ไผ่เจริญ มีส่วนร่วมในการรายงานข่าวนี้

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง