กองทัพบก-พม. ร่วมมอบแขนขาเทียมแก่คนพิการห้าจังหวัดชายแดนใต้

มารียัม อัฮหมัด
2017.09.27
ปัตตานี
170927-TH-prosthetics-1000.jpg พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (สวมเครื่องแบบ)พูดคุยกับผู้พิการ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 กันยายน 2560
เบนาร์นิวส์

ในวันพุธ (26 กันยายน 2560) นี้ กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแขน-ขาเทียมแก่คนพิการในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ซึ่งในล็อตนี้ มีผู้พิการที่มาขอรับแขน-ขาเทียมรวม 199 ราย เป็นรายใหม่ 100 ราย และรายเดิม 99 ราย ในจำนวนนี้ มีอยู่ 20 ราย ที่พิการเพราะเหตุรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พันเอกสุวิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขนขาเทียมพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2527 เมื่อคราวแปรพระราชฐานทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้

"พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นผู้พิการมาเข้าเฝ้ารับเสด็จ จึงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทางกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดหน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ เพื่อสนองโครงการพระราชดำริดังกล่าว ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการได้รับอุปกรณ์แขน ขาเทียม หรือมีเครื่องช่วยพยุงเดินที่มีความเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" พลโทสาโรช กล่าว

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ และที่สำคัญยังเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้น ที่ทรงทำทุกอย่างกับทุกคน ทุกวันนี้ หากนึกถึงพระองค์ น้ำตาก็จะไหล ดีใจมากที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9" นายอูเซ็ง หะยีมูซอ ญาติผู้พิการ ชาวจังหวัดนราธิวาส กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการ ในปี พ.ศ.2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี พ.ศ.2513 ทรงพระราชทานนามว่า โรงงานแขน-ขาเทียม

ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดชุดปฏิบัติการแขน-ขาเทียม เพื่อให้ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการของพระองค์อย่างแท้จริง โดยแผนกแขน-ขาเทียมได้ผลิตขาเทียมตามมาตรฐาน และใช้เวลาในการผลิตขาเทียมข้างละอย่างช้าประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้พิการที่เข้าโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง