รัฐบาลอนุมัติ 24 พันล้าน ประกันราคายางหกเดือน

มารียัม อัฮหมัด
2019.10.15
ปัตตานี
191015-TH-rubber-800.jpg นางมีดะห์ เจะมะ เก็บน้ำยางจากสวนยาง ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา วันที่ 17 สิงหาคม 2559
มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์

ในวันอังคารนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง โดยให้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่กิโลกรัมละ 60 บาท จากราคากลางประมาณ 37 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน รวมทั้งยังได้ อนุมัติการปรับเปลี่ยนอีก 4 โครงการ เพื่อเร่งการแปรรูปยางและดูดซับปริมาณยางในระบบ เพื่อยกระดับราคายางพาราด้วย

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 นั้น มีวงเงินงบประมาณ 24,000 ล้านบาท โดยจะประกันรายได้ในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ 240 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่

โครงการนี้ ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การยางไทยกำหนด โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว สูงสุดรายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวนร้อยละ 60 และคนกรีดยางร้อยละ 40

นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติอีก 4 โครงการ คือ หนึ่ง การขยายวงเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจำนวน 1 หมื่นล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อของโครงการ 2.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2563-2569

สอง ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้

สาม ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 4 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยมีระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้คราวละไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2567

และสี่ การขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ออกไปอีก 3 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยคิดเป็นปริมาณน้ำยางสด จำนวน 1 ล้านตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปี

ทั้งนี้ ราคายางพาราได้ตกต่ำกว่าต้นทุนมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนไว้ที่ 52-63 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีชาวสวนยางประมาณ 41,783 คน ในนราธิวาส ประมาณ 67,914 คน ปัตตานี ประมาณ 9,884 และสงขลา อีกประมาณ  94,830 คน โดยบางส่วน ยังถูกฆาตกรรมโดยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มขบวนการด้วย

ในก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเมื่อสองปีก่อนว่า การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้เวลา และต้องสร้างความเข้าใจเรื่องกลไกตลาดที่ถูกต้องให้กับชาวสวนยางพารา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลิตยางพาราจนล้นตลาดอีกในอนาคต โดย พลเอกประยุทธ์ ระบุว่า ราคายางพาราตกลงไปเพราะเป็นเรื่องของกลไกตลาด รวมทั้งเรื่องราคาน้ำมันที่ถูกลง ทำให้หลาย ๆ ประเทศใช้ยางพาราลดลง โดยไปใช้น้ำมันในการผลิตยางสังเคราะห์มากขึ้น

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง