กลุ่มเยาวชนและสตรีภาคใต้รวมตัวสนับสนุน พรบ. ยาสูบฉบับใหม่

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
ปัตตานี
2016-02-24
Share
TH-tobacco-bill-620 นางรอซิดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความความรุนแรงแสวงสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สวมญิฮาบดำ) ยื่นหนังสือถึง สนช. ให้เร่งออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยด่วน วันที่ 23 ก.พ. 2559
เบนาร์นิวส์

ในวันอังคาร (23 กุมภาพันธ์ 2559) นี้ กลุ่มเยาวชนและสตรีภาคใต้ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ทำการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่จะบังคับให้ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวน เพราะเชื่อว่าการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเยาวชน สตรี และคนทั่วไป

การแสดงจุดยืนครั้งนี้ เครือข่ายผู้หญิงยุติความความรุนแรงแสวงสันติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายสตรีภาคใต้ และมูลนิธิเพื่อนหญิง ได้เดินทางเข้าพบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี และนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุย และยื่นหนังสือสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

นางรอซิดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความความรุนแรงแสวงสันติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า มีผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยสูงถึง 10 ล้านกว่าคนต่อปี ในแต่ละปี พบเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น กลุ่มสตรีและสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ และบุหรี่ ยังเป็นต้นเหตุทำให้เยาวชนติดยาเสพติดชนิดอื่น

ด้วยเหตุนี้ แกนนำสตรีและประชาชน จึงมาร่วมลงชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอเรียกร้องให้ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนับสนุน และผลักดันรับร่างพรบ. ฉบับนี้โดยเร็ว เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน และสตรีให้มีสุขภาวะที่ดี และปลอดพ้นจากภัยยาเสพติด

นอกจากนี้ นางรอซิดะห์ยังเผยว่า ปัจจุบัน ในทั่วประเทศมีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง พรบ.ฉบับนี้แล้ว ถึง 264,954 รายชื่อ

ขณะเดียวนางสาวซูนีตา ลอมะ อายุ 16 ปี นักเรียนจากจังหวัดยะลา ยังได้กล่าวสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้ว่า “บุหรี่เป็นเป็นยาเสพติดอันดับแรกในกลุ่มเยาวชน  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ห้ามขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขาย เพราะเชื่อว่าหากกฏหมายฉบับใหม่ผ่าน จะสามารถป้องกันและลดจำนวน เยาวชนที่ติดยาเสพติดได้”

ความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติ จังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่  เป็นประเด็นใหญ่และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว

“สำหรับผมเห็นด้วย และเห็นว่ารัฐบาลนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนาจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเชิญชวนไม่ให้สูบบุรี่ มัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่” นายอนุศาสน์กล่าว

ข้อเสนอเกี่ยวกับ พรบ. ยาสูบฉบับใหม่ จากภาคประชาชน

สำหรับการควบคุมบริษัทผู้ผลิต ภาคประชาชนต้องการให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โรงงานยาสูบไทย โรงงานยาเส้น ต้องมีการเพิ่มข้อห้ามการโฆษณาทางอ้อม ห้ามการสื่อสารการตลาดในสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้สื่อบุคคล และการโฆษณาโดยใช้ชื่อบริษัทบุหรี่ ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ ห้ามเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่ ในทุกสื่อ เพราะปัจจุบันห้ามเพียงสื่อ วิทยุและโทรทัศน์ และในทุกสถานที่รวมถึงโรงภาพยนตร์เท่านั้น

ทางกลุ่มต้องการให้เพิ่มมาตรการป้องกัน และกำหนดแนวทาง และขั้นตอนการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ กำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้คณะกรรมการควบคุมยาสูบ

สำหรับการควบคุมร้านค้าปลีกยาสูบ ต้องการให้เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน โดยห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณจุดขาย และต้องแสดงสื่อรณรงค์พิษภัยยาสูบ

ความเห็น (0)

ดูทุกความคิดเห็น.

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ