ปัตตานี-นราธิวาส กวาดล้างแรงงานเถื่อนเข้มข้น ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางการประมง

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2016.01.06
TH-trafficking-620 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี ภาพเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559
เบนาร์นิวส์

ในวันพุธ (6 ม.ค. 2559) นี้ ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ มี 2 ลักษณะคือ การออกตรวจประจำวัน และการออกตรวจประจำเดือน จนทำให้สามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมายได้จำนวน 66 คน

“มีผลการปฏิบัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นที่น่าพอใจ สามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย ช่วงเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 66 คน สัญชาติพม่า 38 คน ลาว 12 คน เวียดนาม 11 คน ปากีสถาน 4 คน และจีน 1 คน และจับกุมนายจ้าง 3 คน และผู้นำพา 1 คน” พล.ต.ต.พัฒนวุธ กล่าว

ในการตรวจตราประจำวัน ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง (IUU) ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจทางทะเลประจำวัน เพื่อป้องกันปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายทางประมง

ส่วนการออกตรวจประจำเดือน เป็นการบูรณาการกำลังออกตรวจสถานประกอบการร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อีกทั้งกำหนดให้มีห้วงการกวาดล้างอาชญากรรม เกี่ยวกับความผิดค้ามนุษย์ และจัดชุดปฏิบัติการออกประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายแก่ผู้ประกอบการทราบอย่างต่อเนื่อง

ได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ รวมถึงประสานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมบูรณาการกำลังพล ตั้งเป็นจุดตรวจบนถนนสาย 42 ขาเข้า จังหวัดนราธิวาส ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะการขนแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

ส่วนด้านการป้องกัน เน้นย้ำการป้องกันการขนส่งทางรถยนต์ โดยให้ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจสอบรถยนต์โดยสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบนท้องถนน หรือสถานีโดยสาร เพื่อเป็นการสกัดกั้นการขนแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ รวมถึงการป้องกันการขนส่งทางรถไฟ โดยการประสานผ่านศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและฝ่ายทหารให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบตัวบุคคลที่ใช้บริการทางรถไฟด้วย

ที่จังหวัดปัตตานี นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพิจารณาแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2559 ที่เสนอผ่านที่ประชุม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย รวม 41 โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ รวมถึงการออกตรวจสถานประกอบการ แรงงาน และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์

“ได้สั่งการให้มีการเน้นทุกส่วนราชการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานในทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการป้องกันและการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และขอให้ทุกฝ่ายได้ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลจากการเน้นจุดนี้ทำให้ มีความคืบหน้า สามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้มาก” นายวีรพงศ์ กล่าว

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง