ม. นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะอังกฤษ

โดย เบนาร์นิวส์

2015-04-20
Share
TH-PNuniversity-620 นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ่ายรูปกับคณาจารย์ ในพิธิเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 18 เมษายน 2558
โดย เบนาร์นิวส์

ในวันที่ 18 เมษายนนี้ ผศ.ดร. รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยจะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปศึกษายังต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะส่งนักศึกษาไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ณ  มหาวิทยาลัยอูตารา (UUM) จำนวน 20 คน  มหาวิทยาลัยซายน์ (USM) จำนวน 31 คน มหาวิทยาลัย UIA ประเทศมาเลเซีย  จำนวน 69 คน และสถาบัน SSTC ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 24 คน

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี กล่าวที่หอประชุม ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมานั้น อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักศึกษาได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้ดีขึ้นอย่างมาก

โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น บางคนกลับมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมาให้ความรู้ทางด้านภาษาให้กับน้องๆนักศึกษาในรุ่นต่อไปด้วย ทั้งนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แข็งแกร่ง ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในเดือนธันวาคม ปี 2558 นี้ด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา จำนวน 131 คน บุตรหลานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 คน และนักเรียนจากโรงเรียนในความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 คน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 144 คน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน 2558 นี้

ความเห็น (0)

ดูทุกความคิดเห็น.

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ