โครงการสัมมนานานาชาติต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่ปัตตานี


2015.03.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
TH-Surayudh-conference-620 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดสัมมนาหัวข้อ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
BenarNews

วันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมอัลอีมานอัลนาวาวี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการระดม นักวิชาการอิสลาม จาก 25 ประเทศ มาร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา  ในหัวข้อ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างพิธีเปิด เมื่อจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะกำหนดความท้าทายที่สำคัญต่อหลักคำสอนศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นดุลยภาพ ความเป็นสายกลาง และการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ ร่วมรักสามัคคี การประชุมครั้งนี้ ทุกคนจะร่วมค้นหา พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมสากล เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ จะทำให้เรามีวิธีที่ดีที่สุดที่จะเผชิญ และแก้ไขปัญหา ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจแนวคิด ดุลยภาพ หรือนำหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม สู่การปฏิบัติในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

“ภัยคุกคามต่อสันติภาพ และความมั่นคงของโลกไม่ใช่อิสลาม แต่คือความสุดโต่ง ความอคติ ความรุนแรง ผลลัพธ์จากคำสอน การส่งเสริม หรือการปลุกปั่นเหล่านั้น ล้วนอยู่นอกเหนือมโนธรรมและความเชื่อ พวกเขาละเมิดคำสอนของอิสลาม แบบอย่างของท่านศาสนทูตมูฮัมมัด และหลักการของกฎหมายอิสลามโดยสิ้นเชิง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาดุลยภาพ การต่อสู้กับความสุดโต่ง ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่าง มลายูกับสยาม หรือ คริสเตียนกับมุสลิม แต่คือการต่อสู้ระหว่างดุลยภาพ และความสุดโต่งของทุกศาสนา”

รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  การสัมมนานานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนานานาชาติ มีนักวิชาการอิสลามเข้าร่วม 25 ประเทศ ในการประชุม สองครั้งที่ผ่านมานั้น ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ “บทบาทอิสลามศึกษา ในยุคโลกาภิวัตน์” มีนักวิชาการอิสลามเข้าร่วม 16 ประเทศ ส่วนครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2556  ในหัวข้อ “อิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง” มีปราชญ์มุสลิม และนักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ

นายอับดุลเลาะ และสาลี ชาวบ้าน จ.ปัตตานีกล่าวว่า รู้สึกดีที่มีกิจกรรมเช่นนี้จัดในพื้นที่ ทั้งที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ ดีใจที่มีคนจากที่อื่น มาในพื้นที่

“ทุกครั้งที่มีคนนอกพื้นที่เข้ามาตัวเองมีความรู้สึกดี และ รู้สึกว่าที่นี่มีโอกาสเกิดความสงบสุข อยากให้คนนอกพื้นที่เข้ามา อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสีสันดีๆให้กับคนที่นี่ จะได้มีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น”  
ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ