ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และศึกษาธิการ

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
2021.03.23
กรุงเทพฯ
ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปราศรัยในงานแถลงข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 16 ตุลาคม 2563
ทำเนียบรัฐบาล/เอเอฟพี

ในวันอังคารนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทดแทนตำแหน่งของรัฐมนตรีเดิมที่พ้นสภาพ หลังถูกตัดสินจำคุก หนึ่งเดือนที่ผ่านมา

โดยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรี 4 ตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีใหม่สองตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ อีกสองตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งสามรัฐมนตรีเดิมที่พ้นสภาพ หลังถูกตัดสินจำคุก เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากคดี ชุมนุม กปปส.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า

“บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี” ราชกิจจานุเบกษา ระบุ

เนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

“1. ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ตอนหนึ่งของราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ระบุ

การแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอาญามีคำพิพากษา นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นเวลา 7 ปี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 6 ปี 16 เดือน และ นายถาวร เสนเนียม 5 ปี จากคดีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในนาม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เมื่อปี 2556-2557 ทำให้สิ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีทันที

ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ นับตั้งแต่มีการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีบางตำแหน่ง หลังจากที่รัฐมนตรีเก่าลาออกไป

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง