ประชาชนแห่ทำบุญอาสาฬหบูชาที่วัด เป็นครั้งแรกในสองปี หลังโควิด

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2022.07.13
กรุงเทพฯ พิจิตร แม่ฮ่องสอน และจังหวัดชายแดนใต้
ประชาชนแห่ทำบุญอาสาฬหบูชาที่วัด เป็นครั้งแรกในสองปี หลังโควิด ชาวบ้านยกมือท่วมหัวเพื่ออธิษฐานขอพรพระ ที่วัดพระธาตุแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีพื้นที่ชายแดนติดประเทศพม่า และสถานการณ์ชายแดนยังคงไม่แน่นอน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
ยศธร ไตรยศ/เบนาร์นิวส์

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันหยุดราชการของไทย พุทธศาสนิกชนนิยมไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด เพื่อสักการะถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการปฏิบัติกิจกรรม เช่น การทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหาร กรวดน้ำ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา บริจาคทาน รวมถึง ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดต้องงดไป หลายวัดเปลี่ยนไปดำเนินกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ กระทั่งปีนี้ รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้มีพุทธศาสนิกชนกลับมาประกอบพิธีที่วัดอีกครั้ง

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ปีนี้ ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้

ในวันเดียวกันนั้น พราหมณ์โกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสและขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดยูปาราม หรือวัดยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระตั้งแต่เช้าตรู่ ขณะที่ วัดนิโรธสังฆาราม หรือวัดหัวควน เนืองแน่นไปด้วยชาวพุทธที่มาห่มผ้าให้เจดีย์ ส่วนวัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ยังมีการก่อกองทราย ซึ่งเป็นประเพณีพุทธดั้งเดิม

ขณะเดียวกันที่ภาคกลาง วัดพังน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แม้จะเป็นวัดเล็ก ๆ แต่ก็มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยมาเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ ไม่ต่างจาก วัดพระธาตุแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา ก็เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ ถวายสังฆทาน และขอพรจากพระ

ในกรุงเทพฯ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และวัดธาตุทอง คนเมืองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดก็มาร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถมาทำกิจกรรมที่วัดได้ เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19

TH-SS-asanhabucha1.jpg

พระสงฆ์รับบิณฑบาตรจากญาติโยมในเช้าวันอาสาฬหบูชา ที่วัดยูปาราม จังหวัดยะลา แม้รัฐจะคลายมาตรการโควิด แต่ผู้คนยังคงสวมหน้ากากอนามัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha2.jpg

ชาวบ้านแห่ผ้าห่มเจดีย์ ที่วัดควน จังหวัดยะลา วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha4.jpg

ชาวพุทธร่วมถวายสังฆทาน และผ้าไตรให้กับพระสงฆ์ในวันพระใหญ่ ที่วัดพระธาตุแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นวันอาสาฬหบูชาแรกในรอบ 2 ปีที่ผู้คนสามารถถอดหน้ากากเข้าวัดได้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ยศธร ไตรยศ/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha5.jpg

ชาวพุทธรุ่นเยาว์ปักเทียนบนฐานเจดีย์โบราณของวัดพังน้อย จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (นาวา สังฆ์ทอง/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha6.jpg

พระสงฆ์เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนหลายชีวิตเวียนเทียนรอบเจดีย์ ที่วัดพังน้อย จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (นาวา สังฆ์ทอง/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha7.jpg

ฆราวาสหญิงนุ่งขาวห่มขาว ร่วมสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา ที่วัดพังน้อย จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (นาวา สังฆ์ทอง/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha8.jpg

ชาวพุทธได้ร่วมบุญ พร้อมร่วมกิจกรรมก่อกองทราย ตามประเพณีพุทธโบราณ ที่วัดป่าสวย จังหวัดปัตตานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha9.jpg

ชาวพุทธเข้าแถวรอหล่อเทียน สำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ในระหว่างเข้าพรรษา ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ไลลา ตาเฮ/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha10.jpg

พุทธศาสนิกชนตัวน้อยสำรวมไม่ไหว เล่นสนุกระหว่างรอผู้ปกครองทำบุญในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ไลลา ตาเฮ/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha11.jpg

ชาวบ้านเข้าแถวรอซื้อดอกบัวเพื่อนำไปเวียนเทียน ภายในวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ไลลา ตาเฮ/เบนาร์นิวส์)

 TH-SS-asanhabucha12.jpg

ลูกหลานที่ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่มาทำบุญได้เล่นสนุกในบ้านลม ที่มาให้บริการภายในวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ไลลา ตาเฮ/เบนาร์นิวส์)

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง