วีดีโอ

แพลงก์ตอนบลูมที่รุนแรงผิดปกตินอกชายฝั่งตะวันออกไทย กำลังคร่าชีวิตสัตว์ทะเล

2023-09-22

นักวิทยาศาสตร์ไทยกำลังแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาคำตอบ เหตุใดแพลงก์ตอนจึงครอบคลุมพื้นที่ 1 ในสี่ของอ่าวไทย แพลงก์ตอนที่บานหนาแน่นผิดปกตินี้กำลังคร่าชีวิตสัตว์ทะเล และคุกคามการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน อาจเป็นผลจาก… เอลนีโญ?