วีดีโอ

สัมภาษณ์พิเศษ ฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยฯ คนใหม่

2024-02-08

เบนาร์นิวส์ มีโอกาสพูดคุยกับฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ หลังเสร็จสิ้นการพูดคุยฯ กับตัวแทนบีอาร์เอ็น ที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ฉัตรชัยเปิดเผยว่า การพูดคุยเป็นไปอย่างน่าพอใจ ทั้งสองฝ่าย เห็นด้วยกับหลักการของแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม ขณะที่เป้าหมายระยะสั้น คือฝ่ายไทยจะลดการปิดล้อม ตั้งด่านสกัด และปลดหมายจับความมั่นคง ช่วงเดือนรอมฏอน ฮารีรายอ และสงกรานต์ ปี 2567

มีผู้สนใจดูมากที่สุด