Follow us

วีดีโอ

จังหวัดภาคเหนือไทยเผชิญวิกฤติหมอกควัน ร้ายแรงที่สุดที่มีการบันทึกมา

2019-04-01

นายกรัฐมนตรี เตรียมการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

คีย์เวิร์ด
smog

ความเห็น (0)
Share

วีดีโอที่เพิ่งดู

มีผู้สนใจดูมากที่สุด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ