Follow us

วีดีโอ

บรรยากาศวันจ่ายก่อนฮารีรายอ เต็มไปด้วยความคึกคัก

2015-07-16

แรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางข้ามแดน กลับมาเฉลิมฉลองเทศกาลรายอกันแน่นด่านตรวจ

คีย์เวิร์ด
เทศกาลถือศีลอด รอมฎอน วันรายอ วันอีด ฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรี ไทยมุสลิม นราธิวาส สุไหงโกลก ประเทศมาเลเซีย ปัตตานี ยะลา สงขลา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเห็น (0)
Share

วีดีโอที่เพิ่งดู

มีผู้สนใจดูมากที่สุด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ