วีดีโอ

ผู้นำฝ่ายค้านไทย : ‘ใช้เราเป็นสะพาน’

2024-02-28

พรรคก้าวไกล สามารถช่วยให้ไทยสร้างฉันทามติใหม่ได้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคกล่าวในการสัมภาษณ์

มีผู้สนใจดูมากที่สุด