Follow us

วีดีโอ

นิทรรศการศิลปะ ประติมากรรมแห่งการทุจริตในประเทศไทย

2015-09-18

คดีกลโกง มูลค่าความเสียหาย คิดเป็นตัวเงินจำนวนมหาศาล

คีย์เวิร์ด
ประเทศไทย ทุจริต คอรัปชั่น พิพิธภัณฑ์

ความเห็น (0)
Share

วีดีโอที่เพิ่งดู

มีผู้สนใจดูมากที่สุด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ