วีดีโอ

การฟอกขาวของปะการังส่งผลต่อชาวประมงไทยอย่างไร

2024-05-24

แนวปะการังเกือบทั้งหมดใกล้บ้านเกิดของชาวประมงในพื้นที่รายนี้ ฟอกเป็นสีขาว ทั้งชาวประมงและผู้เชี่ยวชาญ ต่างเกรงว่า การฟอกขาวของปะการังจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา และทำให้เกิดหายนะต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สภาวะโลกร้อน เป็นปัจจัยให้เกิดการฟอกขาว เพราะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล น้ำอุ่นนาน ๆ ทำให้ปะการังเครียดและฟอกขาวในที่สุด

มีผู้สนใจดูมากที่สุด