Follow us

Bot Penambang Kuala Terengganu, Pengangkutan Yang Kian Terpinggir

Arus pembangunan pesat lenyapkan tradisi jika tiada usaha pelihara.

Lihat Laman Penuh