Follow us

Tanjak, Sarong dan Pakaian Tradisional Sempena Sambutan Hari Malaysia

Porgram 'Keretapi Sarong' tarik lebih 4,000 orang berpakaian tradisional, berkain sarong serta bertanjak naik keretapi ke Dataran Merdeka sambut Hari Malaysia.

Lihat Laman Penuh