ชาวไทยพุทธร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา 2561

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
2018.07.27
อยุธยา และอ่างทอง
asanhabucha1-1000.jpg

ประชาชนทั้งในอยุธยาและจากจังหวัดอื่นๆ เดินทางมาสักการะพระประธาน ในพระอุโบสถทรงโบสถ์ฝรั่ง วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha2-1000.jpg

ประชาชนทั้งในอยุธยาและจากจังหวัดอื่นๆ เดินทางมาสักการะพระประธาน ในพระอุโบสถทรงโบสถ์ฝรั่ง วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha3-1000.jpg

ชาวพุทธจำนวนมากร่วมจุดธูปเทียน เพื่อเวียนเทียนรอบองค์พระนอนใหญ่ ที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ในวันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha4-1000.jpg

ชาวพุทธร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระนอนใหญ่ ที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ในวันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha5-1000.jpg

หญิงสาวปิดทองพระนอนจำลององค์เล็ก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha6-1000.jpg

ชาวพุทธจำนวนมากร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระนอนใหญ่ ที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ในวันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha7-1000.jpg

เด็กๆนั่งกินขนมอย่างเพลิดเพลิน ในงานวัด ที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ในวันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ปีนี้ ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ โดยมีพราหมณ์โกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสและขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันหยุดราชการของไทย พุทธศาสนิกชนนิยมไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด เพื่อสักการะถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมักปฏิบัติกิจกรรม เช่น การทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหาร กรวดน้ำ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา บริจาคทาน รวมถึง ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย เป็นต้น

โดยที่วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ มีการจัดพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระนอนใหญ่ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมเวียนเทียน รวมทั้งร่วมทำบุญ นอกจากนั้นยังมีการจัดงานวัดมีการเปิดร้านขายของ มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก รวมถึงมีการแสดงดนตรีอีกด้วย

ขณะที่ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และมีศาสนสถานต่างๆ ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีประชาชนทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจากจังหวัดอื่นๆ เดินทางเพื่อมาสักการะพระประธานในพระอุโบสถทรงโบสถ์ฝรั่งอย่างต่อเนื่อง

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง