ชาวบ้านชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์ และมารียัม อัฮหมัด
2018.10.25
จังหวัดชายแดนภาคใต้
181025-TH-lent1.jpg

พระภิกษุนั่งประจำบนเรือพระ เพื่อให้ศีลให้พร เมื่อพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้และทำบุญในวันออกพรรษา จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เอเอฟพี)

181025-TH-lent2.jpg

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและเดินกับขบวนแห่เรือ นราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เอเอฟพี)

181025-TH-lent3.jpg

ชาวพุทธร่วมทำบุญกับพระสงฆ์ที่นั่งประจำบนขบวนเรือชักพระ นราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เอเอฟพี)

181025-TH-lent4.jpg

ชาวไทยมุสลิมร่วมขายลูกโป่งหลากสีในงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 69 บริเวณลานจอดเรือพระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

181025-TH-lent5.jpg

แม่ค้าขายลูกชิ้น ในงานประเพณีชักพระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีลูกค้าชาวพุทธ มุสลิม และจีน มาเที่ยวงานตลอด 10 วัน 10 คืน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

181025-TH-lent6.jpg

หญิงไทยมุสลิมมาเดินร่วมกับขบวนเรือที่ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เอเอฟพี)

หน่วยงานราชการและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่โดยที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานประเพณีชักพระ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีชักพระ เป็นงานที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 69 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นเกิด ปีนี้คาดว่าจะมีเรือเข้ามาทั้งหมด 30 ลำ

ส่วนในจังหวัดยะลา มีการจัดงานออกพรรษาสี่วันสามคืน

"งานประเพณีชักพระ เทศบาลนครยะลา จัดยิ่งใหญ่ 4 วัน 3 คืน มีเรือพระจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 50 ลำ เพื่อมาชุมนุมเรือพระจากวัดต่างๆ ให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น" นายประสม ทองมี ชาวจังหวัดยะลากล่าว

รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ ชุมนุมเรือพระ ประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันตีโพน การแข่งขันกลองยาว การแข่งขันแทงต้ม ซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นิทรรศการอาหารและขนมพื้นบ้าน  การแสดงของนักเรียน การแข่งขันเต้นบาสโลบ การแสดงมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่ง จาก ร.ร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา การแสดงมโนราห์สมศักดิ์ ศ.ประสิทธิ์ศิลป์ จังหวัดกระบี่ และการแสดงธรรมเทศนาทุกคืน

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง