ประเทศไทย: ชาวพุทธทุกเชื้อชาติร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
2016.07.19
กรุงเทพฯ และ นราธิวาส
asanhabucha1

ชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรที่อุทยานวัดเขากง ในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (รพี มามะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha2

ชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรที่อุทยานวัดเขากง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (รพี มามะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha3

กรมเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 และชาวบ้านแห่เทียนพรรษาไปถวายพระที่วัดเวฬุวัน หรือวัดป่าไผ่ ในอำเภอศรีสาคร นราธิวาส 18 ก.ค. 2559 (นาซือเราะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha4

ครูและนักเรียนโรงเรียนวังใหม่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ที่วัดวังใหม่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 18 ก.ค. 2559 (นาซือเราะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha5

นักเรียนโรงเรียนวังใหม่ ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ ที่วัดวังใหม่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 18 ก.ค. 2559 (นาซือเราะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha6

คุณยายในย่านบางลำพู ตักบาตรแก่สามเณรน้อย 19 ก.ค. 2559 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha7

ที่วัดสระเกศ ประชาชนชาวพุทธเวียนเทียนรอบภูเขาทอง ในตอนเช้าของวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (ภิมุข รักขนาม/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha8

ประชาชนชาวพุทธเวียนเทียนรอบภูเขาทอง ที่วัดสระเกศ ในเช้าของวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (ภิมุข รักขนาม/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha9

แรงงานจากประเทศพม่ามาทำบุญที่วัดสระเกศ ในตอนเช้าของวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (ภิมุข รักขนาม/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha10

แรงงานจากประเทศพม่า กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่วัดสระเกศ ในตอนเช้าของวันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 2559 (ภิมุข รักขนาม/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha11

เทียนพรรษาพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ 19 ก.ค. 2559 (นาซือเราะ/เบนาร์นิวส์)

asanhabucha12

ประชาชนเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ช่วงค่ำในวันที่ 19 ก.ค. 2559 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

ชาวพุทธทุกเชื้อชาติทั่วทั้งประเทศไทย ได้พากันไปทำบุญที่วัดวาอารามต่างๆ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันอังคาร (19 กรกฎาคม 2559) นี้ และวันเข้าพรรษา ในวันถัดมา

ที่จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนจำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ที่อุทยานวัดเขากง ในตัวอำเภอเมือง นราธิวาส นอกจากนั้น ในอำเภอศรีสาคร กรมเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 และชาวบ้าน ได้แห่เทียนพรรษาไปถวายพระ ที่วัดเวฬุวันหรือวัดป่าไผ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ส่วนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังใหม่ได้แห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดวังใหม่ เพื่อเป็นการทำบุญเช่นกัน

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ประชาชนยังต้องเวียนเทียนในกลางวันเช่นในปีที่ผ่านๆ มา ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยในพื้นที่

ส่วนในกรุงเทพ นอกจากชาวไทยพุทธแล้ว ยังมีแรงงานจากประเทศพม่าจำนวนมาก มาทำบุญปิดทองพระและไหว้พระขอพรกันที่บรมบรรพตหรือภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ในวัดสระเกศ

“ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้” นอว์เป๊ะ ชาวกะเหรี่ยงที่ทำงานในเมืองไทยกล่าวแก่เบนาร์นิวส์

เธอกล่าวว่า มาทำงานในเมืองไทยหลายปีแล้ว และจะมีโอกาสได้มาไหว้ภูเขาทองแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้น

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ หลังจากตรัสรู้ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีก่อน

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง