ชาวไทยพุทธแดนใต้ร่วมตักบาตรเทโว ออกพรรษา

มารียัม อัฮหมัด
2017.10.06
ปัตตานี
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
buddhistlent-end1.jpg

ชาวจังหวัดปัตตานีขณะตักบาตรเทโวโรหณะด้วยอาหารแห้ง วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end2.jpg

ชาวยะลาร่วมกันลากเรือพระเข้าร่วมพิธีชักพระ ใน อ.เมือง จ.ยะลา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหาร วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end3.jpg

ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปลงจากบันได ที่วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อร่วมขบวนบุญชักพระ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end4.jpg

กิจกรรมในประเพณีบุญชักพระที่ลานศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end5.jpg

ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใน อ.กาบัง จ.ยะลา ร่วมประเพณีทำบุญชักพระ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end6.jpg

ประชาชนชาวไทยพุทธร่วมรับน้ำพระพุทธมนต์ ที่วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

buddhistlent-end7.jpg

ขบวนเรือพระร่วมประเพณีบุญชักพระใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยในปีนี้มีเรือบกร่วมขบวน 28 คัน วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์)

ในวันศุกร์ (6 ตุลาคม 2560) นี้ ชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมใจกับนำบุตรหลานไปทำบุญที่วัด และตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2560 หลังจากออกพรรษาในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

นอกจากการตักบาตรเทโวโรหณะแล้ว ในหลายพื้นที่ยังได้จัดงานทำบุญชักพระโดยเป็นการแห่ขบวนเรือพระจากวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา และวันแรม 1 ค่ำ

วันตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ทั้งนี้คำว่า เทโวโรหณะ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้านั่นเอง

ตามตำนานความเชื่อ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในอินเดียตอนเหนือ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี และเมืองกบิลพัสดุ์ ปิตุภูมิของพระพุทธเจ้า ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติ ทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต

ในพรรษาที่ 7 หลังการตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎก โปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น เป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง