นายกรัฐมนตรีบวงสรวงอัญเชิญราชรถฯ เพื่อใช้ในพิธีพระบรมศพในหลวง ร.9

นนทรัฐ ไผ่เจริญ
2017.09.21
กรุงเทพฯ
king-chariots1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนถวายเครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง เพื่อเป็นการเริ่มพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots2

เจ้าหน้าที่ประจำราชรถ ซึ่งผ่านการทดสอบร่างกาย และฝึกฝนอย่างชำนาญ ระหว่างเตรียมอัญเชิญราชรถ วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots3

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คล้องพวงมาลัยที่ราชรถ และพระยานมาศ ในโรงราชรถ วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots4

นางรำจาก สำนักสังคีต กรมศิลปากร แสดงละครสมโภชราชรถ และพระยานมาศ เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots5

เจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถปืนใหญ่ออกจากโรงราชรถเป็นลำดับแรก วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots6

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินนำขบวนผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญ พระมหาพิชัยราชรถ วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots7

เจ้าหน้าที่เข้าแถวเตรียมพร้อม ระหว่างพิธีอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots8

ราชรถ และพระยานมาศเป็นเครื่องประกอบพระบรมอิศริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots9

ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ให้ความสนใจพิธีบวงสรวงราชรถ และยานมาศ โดยเฝ้าสังเกตการณ์จากนอกรั้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

king-chariots10

หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาชมราชรถ และพระยานมาศ รวมถึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก วันที่ 21 ก.ย. 2560 (นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นี้ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามโบราณราชประเพณี ณ มณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร

พล.อ.ประยุทธ์เริ่มพิธีโดยการสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และสักการะเจ้าพ่อหอแก้ว ด้านข้างบริเวณพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ และจุดธูปถวายเครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบูชาฤกษ์ ไหว้ครูอาจารย์ บูรพมหากษัตริย์ ขออัญเชิญราชรถ และพระยานมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถ โดยพระมหาราชครูฯ และนายกรัฐมนตรีเข้าสู่โรงราชรถ พระมหาราชครูฯ ถวายน้ำสังข์ ใบมะตูม เจิมที่ราชรถ และนายกรัฐมนตรีคล้องพวงมาลัยที่ราชรถ และพระยานมาศ ถวายเครื่องนมัสการ

จากนั้นสำนักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงละครสมโภชราชรถ และพระยานมาศ ตามโบราณราชประเพณี เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย

พล.อ.ประยุทธ์ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวง อธิษฐานจิตขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากบูรพมหากษัตริย์และเทพเทวา เพื่อเคลื่อนขบวนราชรถ และพระยานมาศ ออกจากโรงราชรถ และเจ้าหน้าที่ประจำราชรถ เคลื่อนราชรถ ออกจากโรงราชรถ โดยเคลื่อนตามลำดับดังนี้ 1.ราชรถปืนใหญ่ 2.ราชรถน้อย และ 3.พระมหาพิชัยราชรถ

สำนักสังคีต กรมศิลปากร แสดงระบำชุดดาวดึงส์ แล้วนายกรัฐมนตรีโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง เป็นอันเสร็จพิธี

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง